× 
 Från
 Till
 Metod

 


1 Inför sådant bävar mitt hjärta

och slår häftigt i mitt bröst.
2 Lyssna noga
till dundret från hans röst,
till mullret som går ut
från hans mun.
3 Han sänder ut det över hela himlen,
sina blixtar till jordens ändar.
4 Efteråt ryter dånet,
han dundrar
med sin väldiga röst,
han spar inte på blixtarna
när han låter sin röst höras.
5 Gud dundrar underbart med sin röst,
han gör stora och ofattbara ting.

6 Snön befaller han:
”Fall över jorden!”,
och regnet:
”Kraftiga skurar av regn!”
7 Han binder* alla människors händer
så att alla lär känna hans gärningar.
8 Vilddjuren drar sig in i sina gömslen,
de blir kvar i sina hålor.
9 Stormen kommer från sin kammare,
kölden kommer med
nordanvinden.
10 Gud sänder frost
med sin andedräkt,
och de vida vattnen fryser till.
11 Han lastar skyarna med väta
och sprider sina åskmoln
vida omkring.
12 De far runt åt alla håll
efter hans styrning
och utför allt han befaller dem
över hela jordens yta.
13 Han låter dem komma som straff,
för att hjälpa hans land
eller visa hans godhet.

14 Lyssna till detta, Job,
stanna och tänk på Guds under!
15 Förstår du hur Gud styr dem
och låter blixten lysa fram
från sitt moln?
16 Förstår du lagen för skyarnas jämvikt,
den Allvises underverk,
17 hur dina kläder blir heta
när jorden blir stilla
under sunnanvinden?
18 Kan du, med honom,
breda ut skyarna som ett valv,
fasta som en spegel av gjuten metall?

19 Lär oss vad vi ska säga till honom,
i vårt mörker har vi inget
att lägga fram.
20 Ska det kungöras för honom
att jag vill tala?
Ingen ber väl om att bli slukad?
21 Ingen kan väl se på ljuset
som strålar i skyarna
när vinden har gått fram
och skingrat dem?
22 Från norr* kommer en glans av guld,
ett skrämmande majestät
omger Gud.
23 Den Allsmäktige kan vi inte finna,
han är upphöjd i kraft och dom.
Han kan inte kränka
sin stora rättfärdighet.
24 Därför fruktar människorna honom.
Han bryr sig inte om dem
som tycker sig vara visa.

Fotnoter
37:7binder   Ordagrant: ”förseglar” (så att ingen kan arbeta).
37:22Från norr   Väderstrecket förknippas med Guds boning (jfr Ps 48:13 med not).

Parallellställen
37:2Job 36:33 Ps 29:3f.
37:5Job 5:9 9:10 26:14 Ps 147:15f.
37:6Job 36:27 38:22 Ps 147:16.
37:9Job 9:9 Ps 135:7.
37:10Job 38:29.
37:12Ps 148:8.
37:23Job 9:4 36:5 1 Tim 6:16.