× 
 Från
 Till
 Metod

 

Guds dom genom gräshoppor

1Herrens ord som kom till Joel, Petuels son.


2 Hör detta, ni äldste,
lyssna, alla ni som bor i landet.
Har något sådant hänt i era dagar
eller under era fäders tid?
3 Det här ska ni berätta för era barn,
era barn ska säga det till sina barn
och deras barn
till ett kommande släkte.
4 Det som gräsgnagarna* lämnade
åt gräshopporna upp,
det som gräshopporna lämnade
åt gräsbitarna upp,
och det som gräsbitarna lämnade
åt gräsätarna upp.

5 Vakna, ni druckna, och gråt!
Jämra er, alla ni som dricker vin,
över druvsaften
som ryckts från er mun.
6 För ett hednafolk
har invaderat mitt land,
ett mäktigt folk
som ingen kan räkna,
med tänder som ett lejon
och käftar som en lejonhona.
7 De har ödelagt min vinstock
och förstört mitt fikonträd,
skalat dem nakna
och kastat bort barken,
lämnat grenarna vita.

8 Klaga som en brud i sorgdräkt
efter sin ungdoms brudgum.
9 Matoffer och dryckesoffer
har försvunnit från Herrens hus.
Prästerna, Herrens tjänare, sörjer.
10 Fältet är ödelagt, marken sörjer,
för säden är förstörd.
Det nya vinet har torkat bort
och oljan har sinat.
11 Stå besvikna, ni jordbrukare,
jämra er, ni vinodlare,
över vetet och kornet,
för skörden på fälten är förstörd.
12 Vinstocken är förtorkad
och fikonträdet vissnat.
Granatäppelträdet, dadelpalmen
och äppelträdet –
markens alla träd har torkat bort,
glädjen har vissnat
från människors barn.

13 Klä er i säcktyg och klaga, ni präster,
jämra er, ni som tjänstgör
vid altaret.
Gå in och sitt i säcktyg hela natten,
ni min Guds tjänare,
för det finns inga mer matoffer
eller drickoffer i er Guds hus.
14 Pålys en helig fasta,*
utropa en högtidsförsamling.
Samla de äldste,
samla alla som bor i landet
till Herren er Guds hus,
och ropa till Herren.

15 Ve oss, vilken dag!
Herrens dag är nära,
den kommer som förödelse
från den Allsmäktige.*

16 Har inte vårt levebröd ryckts bort
inför ögonen på oss,
glädje och fröjd
från vår Guds hus?
17 Utsädet ligger förtorkat
under klumpar av jord,
förrådshusen står öde
och ladorna förfaller,
för säden har torkat bort.
18 Vad boskapen stönar!
Hjordar av kor irrar omkring,
de finner inget bete.
Även fårhjordarna går under.

19 Jag ropar till dig, Herre,
för en eld har förtärt
betet i ödemarken
och flamman förbränt
markens alla träd.
20 Även de vilda djuren
längtar efter dig,
för bäckarnas vatten har torkat ut
och en eld har förtärt
betet i ödemarken.

Inledning till boken
Profeten Joel (”Herren är Gud”) verkade i Juda, men det är svårt att avgöra vid vilken tid. Kanske tillhör han 700-talets profeter, men dateringar från 800-tal till 400-tal f Kr har föreslagits. En invasion av gräshoppor (kap 1) bildar bakgrund till domsbudskapet om ”Herrens dag” (kap 2). Men om folket omvänder sig (2:12f), ska de upprättas och domen drabbar deras fiender (kap 3). Bokens mest kända verser är 2:28-32 om Andens utgjutelse och frälsningen som erbjuds alla folk (se Apg 2).


Fotnoter
1:4gräsgnagarna etc   De fyra orden syftar på antingen fyra olika arter eller på fyra stadier i gräshoppans livscykel (larv, vinglös, utvecklad och äggläggande). Gräshoppssvärmar förtär allt i sin väg (se 2 Mos 10:4f ) och har drabbat Israel även i modern tid.
1:13fsäcktyg … fasta   Uttryck för djup sorg och omvändelse (jfr Est 4:1f , Jona 3:5f ).
1:15förödelse från den Allsmäktige   Hebr. shod mi-Shaddaí .

Parallellställen
1:42 Mos 10:4 Jes 33:4 Joel 2:25 Amos 4:9 Nah 3:15f.
1:92 Mos 29:41 Joel 2:14 17.
1:10Jes 24:4 7 Amos 1:2.
1:11Jes 16:10 17:11 Jer 9:12 48:33.
1:12Amos 4:7 5:17 Hab 3:17 Hagg 2:19.
1:142 Krön 20:3 Esra 8:21 Joel 2:15 Jona 3:5.
1:15Jes 13:6 9 Hes 30:3 Joel 2:1 Sef 1:14.
1:181 Kung 18:5 Jer 14:5 Hos 4:3 Rom 8:2.
1:201 Kung 17:7 Job 39:3 Ps 104:11 27 147:9 Jer 14:6.