× 
 Från
 Till
 Metod

 

Herrens anklagelser mot Israel

1 Hör Herrens ord, ni Israels barn,

för Herren går till rätta
med dem som bor i landet,
för det finns ingen sanning
och ingen kärlek
och ingen kunskap om Gud
i landet.
2 De svär och ljuger,
mördar och stjäl och är otrogna.
De brukar våld
och blodsdåd följer på blodsdåd.
3 Därför sörjer landet
och allt som lever där tynar bort,
både markens djur
och himlens fåglar
och havets fiskar försvinner.

4 Ingen ska anklaga eller gå till rätta
med någon annan.
Ditt folk liknar dem som anklagar
en präst.
5 Du ska komma på fall om dagen,
även profeten ska komma på fall
tillsammans med dig om natten.
Också din mor ska jag förgöra.
6 Mitt folk går under
av brist på kunskap.
Eftersom du har förkastat kunskap
ska också jag förkasta dig
från att vara min präst.
Du glömde
din Guds undervisning,
därför ska också jag glömma
dina barn.
7 Ju fler de blev,
desto mer syndade de mot mig.
Jag ska förvandla deras ära*
till skam.
8 De lever av mitt folks synd
och längtar efter folkets
missgärning.
9 Därför ska det gå prästen
och folket lika.
Jag ska straffa dem för deras vägar
och ge dem för deras gärningar.
10 De ska äta men inte bli mätta,
begå otukt men inte föröka sig,
för de har slutat
hålla sig till Herren.
11 Otukt och vin, gammalt eller nytt,
tar bort förståndet.

12 Mitt folk frågar sin avgudabild av trä
och hämtar svar från sin stav,
för en otuktsande har vilselett dem
så att de begår otukt
och överger sin Gud.
13 På bergens toppar offrar de,
och på höjderna tänder de rökelse
under ekar, popplar
och terebinter
eftersom skuggan där är skön.
Så begår era döttrar otukt
och era sonhustrur otrohet.
14 Jag kan inte straffa era döttrar
för deras otukt
eller era sonhustrur
för deras otrohet,
för männen går själva iväg
med prostituerade
och offrar med tempelflickor.*
Ett folk som inget förstår går under.

15 Om du, Israel, vill begå otukt,
så låt inte Juda dra på sig skuld.
Gå inte till Gilgal,
dra inte upp till Bet-Aven*
och svär inte:
”Så sant Herren lever.”
16 Som en envis kviga envisas Israel.
Ska då Herren låta dem beta*
som lamm på en stor äng?
17 Efraim är i förbund med avgudar
– låt honom vara!
18 Deras drickande går överstyr*,
hejdlöst begår de otukt.
Landets sköldar* älskar
skamliga ting.
19 Men en stormvind ska gripa dem
med sina vingar,
och de ska få skämmas
med sina offer.

Fotnoter
4:7Jag ska förvandla deras ära   Arameiska targumer och Peshitta: ”De har förvandlat sin ära”.
4:14otukt … tempelflickor   Hedniska fruktbarhetsriter till avgudaparet Baals och Astartes ära kopplade samman mänsklig sexualitet med hoppet om goda skördar.
4:15Bet-Aven   Betyder ”syndens hus”, platsnamn nära Betel, ”Guds hus” (jfr Jos 7:2 , 1 Kung 12:28f ).
4:16Ska då Herren låta dem beta   Annan översättning: ”Nu ska HERREN låta dem beta”.
4:18Deras drickande går överstyr   Grundtexten oklar. Annan översättning: ”Deras drycker är slut”.
4:18Landets sköldar   Dvs de styrande i landet (jfr Ps 47:10 , 84:10 ).

Parallellställen
4:1Jes 1:18 3:13f Mika 6:2.
4:2Jer 7:9.
4:3Jes 24:4 33:9 Jer 4:25 12:4 Sef 1:3.
4:44 Mos 16:3f 5 Mos 17:12.
4:5Hos 2:2 5:5.
4:62 Mos 20:5 1 Sam 15:26 Amos 2:4f.
4:9Jes 24:2 Matt 15:14.
4:103 Mos 26:26 Mika 6:14 Hagg 1:6.
4:11Ords 20:1.
4:12Jes 44:19 Jer 2:27 Hos 5:4.
4:13Jes 57:5f Hes 6:13 20:28.
4:145 Mos 23:17.
4:155 Mos 6:13 1 Kung 12:29 Hos 9:15 10:5 12:11 Amos 5:5.
4:19Sak 5:9f.