× 
 Från
 Till
 Metod

 

Jesus och Nikodemus

1 Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. 2 Han kom till Jesus en natt och sade: "Rabbi, vi vet att du är en lärare som kommer från Gud. Ingen kan göra de tecken som du gör om inte Gud är med honom."

3 Jesus svarade: "Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född på nytt* kan inte se Guds rike." 4 Nikodemus sade: "Hur kan en människa bli född när hon är gammal? Hon kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till?" 5 Jesus svarade: "Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. 6 Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. 7 Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. 8 Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av Anden."*

9 Nikodemus frågade: "Hur kan det gå till?" 10 Jesus svarade: "Du är Israels lärare. Förstår du inte det här? 11 Jag säger dig sanningen: Vi talar om det vi vet och vittnar om det vi har sett, men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. 12 Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska, hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska?

13 Ingen har stigit upp till himlen utom den som kom ner från himlen, Människosonen som är i himlen.*14 Och så som Mose upphöjde ormen i öknen måste Människosonen bli upphöjd,*15 för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. 16 Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. 17 Gud har inte sänt sin Son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom. 18 Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.

19 Och detta är domen: ljuset kom in i världen, men människorna älskade mörkret mer än ljuset eftersom deras gärningar var onda. 20 Den som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. 21 Men den som lever i sanningen kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud."

Jesus och Johannes Döparen

22 Sedan gick Jesus med sina lärjungar till Judeen, och han var med dem där en tid och döpte. 23 Även Johannes döpte, i Ainon nära Salim* där det fanns gott om vatten, och folk kom dit och blev döpta. 24 Johannes hade ännu inte blivit satt i fängelse.

25 Då uppstod en diskussion om reningen* mellan några av Johannes lärjungar och en jude*. 26 De gick till Johannes och sade: "Rabbi, han som var med dig på andra sidan Jordan och som du vittnade om – nu döper han, och alla går till honom!"

27 Johannes svarade: "En människa kan inte ta sig något utan att det ges henne från himlen. 28 Ni kan själva vittna om att jag sade: Jag är inte Messias, jag är sänd framför honom. 29 Brudgum är den som har bruden. Men brudgummens vän står där och lyssnar till honom, och han gläder sig över brudgummens röst. Den glädjen är nu min helt och fullt. 30 Han måste bli större och jag mindre.

31 Den som kommer från ovan är över alla. Den som kommer från jorden är av jorden och talar utifrån jorden. Den som kommer från himlen är över alla. 32 Han vittnar om det han har sett och hört, men ingen tar emot hans vittnesbörd. 33 Den som tar emot hans vittnesbörd har bekräftat att Gud är sann.

34 Den som Gud har sänt talar Guds ord, för Gud ger Anden utan begränsning. 35 Fadern älskar Sonen och har lagt allt i hans hand. 36 Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom."


Fotnoter
3:3född på nytt   Annan översättning: "född ovanifrån", dvs född av Gud.
3:8Vinden … Anden   Samma ord i grundtexten (på grekiska pneúma ).
3:13som är i himlen   Dessa ord saknas i vissa handskrifter (jfr dock 1:18 , 17:24 ).
3:14upphöjd   på korset (8:28 , 12:32f ), liksom kopparormen på Moses tid (4 Mos 21:8 ).
3:23Ainon nära Salim   Låg troligen i Galileens sydöstra hörn mot Samarien och Jordanfloden.
3:25om reningen   Frågan gällde troligen relationen mellan Johannes dop och judarnas återkommande reningsbad (jfr 3 Mos 15, Mark 7:4 och not till Apg 16:13 ).
3:25en jude   Andra handskrifter: "några judar".

Parallellställen
3:1Joh 7:50 19:39.
3:144 Mos 21:9.
3:15Joh 6:40.
3:16Rom 5:8 8:32 1 Joh 4:9.
3:171 Joh 4:14.
3:18Joh 5:24 Apg 4:12.
3:19Joh 1:9f.
3:20Ef 5:13.
3:22Joh 4:2.
3:24Matt 14:3.
3:28Joh 1:20.
3:29Matt 9:15.
3:331 Joh 5:10.
3:34Jes 11:1f Apg 10:38.
3:35Matt 28:18 Joh 17:2.
3:365 Mos 29:20 Joh 5:24 6:47 Rom 1:18 Ef 2:3.