× 
 Från
 Till
 Metod

 

Jesus och den samariska kvinnan

1 När Jesus fick veta att fariseerna hade hört att han fick fler lärjungar och döpte fler än Johannes – 2 även om det inte var Jesus själv som döpte, utan hans lärjungar – 3 lämnade han Judeen och vände tillbaka mot Galileen. 4 Han måste då ta vägen genom Samarien*, 5 och han kom till en samarisk stad som heter Sykar,* nära den mark som Jakob gav till sin son Josef.*6 Där fanns Jakobs brunn*. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig där vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen*.

7 Då kom en samarisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sade till henne: "Ge mig lite att dricka." 8 Hans lärjungar hade gått bort till staden för att köpa mat. 9 Den samariska kvinnan sade till honom: "Hur kan du som är jude be mig, en samarisk kvinna, om något att dricka?" Judarna umgås nämligen inte med samarierna*.

10 Jesus svarade henne: "Om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig: Ge mig lite att dricka, då skulle du ha bett honom, och han hade gett dig levande vatten*." 11 Hon sade: "Herre, du har ingen kruka och brunnen är djup. Så varifrån får du det levande vattnet? 12 Är du större än vår far Jakob? Han gav oss brunnen och drack ur den själv, likaså hans söner och hans boskap."

13 Jesus svarade henne: "Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. 14 Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv." 15 Kvinnan sade till honom: "Herre, ge mig det vattnet, så att jag slipper bli törstig och gå hit och hämta vatten."

16 Han sade: "Gå och hämta din man och kom hit." 17 Kvinnan svarade: "Jag har ingen man." Jesus sade: "Det stämmer som du säger att du inte har någon man. 18 Fem män* har du haft, och den du har nu är inte din man. Det du säger är sant."

19 Kvinnan sade: "Herre, jag förstår att du är en profet. 20 Våra fäder har tillbett på det här berget*, men ni säger att platsen där man ska tillbe finns i Jerusalem." 21 Jesus svarade: "Tro mig, kvinna, det kommer en tid när det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe Fadern. 22 Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna. 23 Men det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe Fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill Fadern ha. 24 Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning." 25 Kvinnan sade till honom: "Jag vet att Messias ska komma, han som kallas Kristus. När han kommer ska han berätta allt för oss." 26 Jesus sade till henne: "Det Är Jag*, den som talar med dig."

27 Just då kom hans lärjungar. De blev förvånade över att han talade med en kvinna*, men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. 28 Kvinnan lämnade sin vattenkruka och gick in i staden och sade till folket: 29 "Kom så får ni se en man som har sagt mig allt jag har gjort. Han kanske är Messias?" 30 Då gick de ut ur staden och kom till honom.

31 Under tiden bad lärjungarna honom: "Rabbi, ät!" 32 Men han sade till dem: "Jag har mat att äta som ni inte känner till." 33 Lärjungarna sade till varandra: "Det är väl ingen som har kommit med mat till honom?" 34 Jesus sade: "Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. 35 Säger ni inte: fyra månader till*, sedan kommer skörden? Men se, jag säger er: Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. 36 Redan nu får den som skördar* sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv, så att den som sår och den som skördar får glädja sig tillsammans. 37 Här stämmer ordet att en sår och en annan skördar. 38 Jag har sänt er att skörda där ni inte har arbetat. Andra har arbetat, och ni har gått in i deras arbete."

39 Många samarier från den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord, när hon vittnade: "Han har sagt mig allt jag har gjort." 40 När samarierna kom till honom bad de att han skulle stanna kvar hos dem, och han stannade där två dagar. 41 Många fler kom till tro på grund av hans ord, 42 och de sade till kvinnan: "Nu tror vi inte bara på grund av vad du har sagt. Vi har själva hört, och vi vet att han verkligen är världens Frälsare."

Jesus botar en ämbetsmans son

43 Efter dessa två dagar gick Jesus därifrån till Galileen. 44 Han hade själv vittnat om att en profet inte blir erkänd* i sin hemtrakt. 45 När han nu kom till Galileen tog galileerna emot honom, eftersom de hade sett allt som han gjorde i Jerusalem vid högtiden. De hade själva varit där vid högtiden.

46 Så kom han tillbaka till Kana i Galileen där han hade gjort vattnet till vin. En kunglig ämbetsman hade en son som låg sjuk i Kapernaum. 47 När han fick höra att Jesus hade kommit från Judeen till Galileen, gick han till honom och bad att han skulle komma ner och bota hans son som var döende. 48 Jesus sade till honom: "Om ni inte får se tecken och under, tror ni inte." 49 Ämbetsmannen sade: "Herre, kom innan mitt barn dör!" 50 Jesus svarade: "Gå, din son lever." Då trodde mannen det ord som Jesus sade till honom och gick.

51 Medan han ännu var på väg, möttes han av sina tjänare som berättade att hans son levde. 52 Han frågade vid vilken tid han hade blivit bättre, och de svarade: "I går vid sjunde timmen släppte febern." 53 Då förstod fadern att det hade hänt vid just den tid då Jesus sade till honom: "Din son lever." Och han kom till tro med hela sin familj.*54 Detta var nu det andra tecknet som Jesus gjorde sedan han kommit från Judeen till Galileen.


Fotnoter
4:4måste då ta vägen genom Samarien   Den rakaste vägen mellan Judeen och Galileen gick genom Samarien, som idag ofta kallas Västbanken. De flesta undvek dock kontakt med samarierna (4:9 ) och tog en omväg genom Jordandalen på Samariens östra sida.
4:5Sykar   Staden låg i dalen mellan bergen Ebal och Gerissim (se 5 Mos 27:11f ), ungefär där byn Askar nu ligger nära det nutida Nablus.
4:5den mark som Jakob gav till sin son Josef   Se 1 Mos 48:22 .
4:6Jakobs brunn   finns bevarad i staden Nablus. Idag är den 20 meter djup, under antiken minst det dubbla (vers 11).
4:6sjätte timmen   Ca kl 12 då dagen är som hetast.
4:9samarierna   Ett halvjudiskt blandfolk vars tro på Israels Gud var uppblandad med hedendom (2 Kung 17:24f ). De var därför illa sedda av judarna.
4:10levande vatten   Friskt rinnande vatten (jfr 1 Mos 26:19 , Sak 14:8 ), till skillnad från stillastående brunnsvatten. Med ordvalet uttrycker Jesus en andlig verklighet (jfr Jer 2:13 ).
4:18Fem män   Möjligen en anspelning på forna samariers fem avgudar (jfr 2 Kung 17:24f ).
4:20det här berget   Gerissim, välsignelsens berg (5 Mos 27:12 ) där samarierna byggde sitt tempel efter att ha avvisats från tempelbygget i Jerusalem (Esra 4:1f ). Gerissimtemplet förstördes av judarna år 129 f Kr, men samarierna fortsatte att offra på berget och gör så än idag.
4:26Det Är Jag   Jesus anspelar på det högsta gudsnamnet Jhvh (se not till 8:24 ).
4:27förvånade över att han talade med en kvinna   De flesta rabbiner undvek all kontakt med andra kvinnor än den egna hustrun (dock inte Jesus, jfr t ex 11:5 , 12:3 ).
4:35fyra månader till   Man sådde i oktober-november och skördade i mars-maj. Troligen utspelade sig alltså samtalet under vintern.
4:35fskörd. 36Redan nu får den som skördar   Andra handskrifter: "skörd redan nu. 36Den som skördar får".
4:44vittnat om att en profet inte blir erkänd   Se Matt 13:57 , Mark 6:4 , Luk 4:24 .
4:53familj   Ordagrant "hus". Ofta bodde en hel storfamilj i samma hus, tillsammans med nära släktingar och eventuellt tjänstefolk.

Parallellställen
4:51 Mos 33:19.
4:10Ps 23:2 Jes 12:3 Jer 2:13.
4:12Joh 8:53.
4:14Jes 58:11 Joh 6:35 7:37f.
4:19Luk 7:16.
4:22Jes 2:3.
4:242 Kor 3:17.
4:25Joh 1:41.
4:26Joh 9:37.
4:34Joh 6:38 17:4.
4:37Amos 9:13.
4:42Joh 17:8 1 Joh 4:14.
4:43Matt 4:12.
4:44Matt 13:57 Mark 6:4 Luk 4:24.
4:45Joh 2:23.
4:48Joh 2:18.
4:53Apg 11:14.
4:54Joh 2:11.