× 
 Från
 Till
 Metod

 

Jerusalems sorg och ödeläggelse

1 Så övergiven hon sitter,

den folkrika staden!
Hon som var stor bland folken
har blivit som en änka,
furstinnan bland länderna
måste göra slavtjänst.*
2 Bittert gråter hon i natten
med tårar på sin kind.
Ingen tröstare har hon
bland alla sina älskare.
Alla hennes vänner har svikit henne,
de har blivit hennes fiender.
3 Juda har gått i landsflykt
efter förtryck och svårt slaveri.
Hon bor bland hednafolk
och finner ingen ro.
Alla hennes förföljare
har hunnit ifatt henne,
mitt i hennes nöd.
4 Vägarna till Sion sörjer,
ingen kommer till högtiderna*.
Alla hennes portar är öde,
hennes präster suckar.
Hennes jungfrur är bedrövade,
och själv sörjer hon bittert.
5 Hennes ovänner har makten,
hennes fiender känner sig säkra,
eftersom Herren
har bedrövat henne
för hennes många synder.
Hennes barn har vandrat bort
som fångar framför fienden.
6 All sin prakt har dottern Sion förlorat.
Hennes furstar liknar hjortar
som inte funnit bete,
som kraftlösa flyr undan jägaren.
7 I sin nöd och hemlöshet
minns Jerusalem
alla skatter hon hade
i forna dagar.
Nu när hennes folk
har fallit i fienders hand
och ingen hjälpare finns,
ser de med hån
på hennes undergång.
8 Svårt har Jerusalem syndat,
därför har hon blivit oren*.
Alla som ärat henne föraktar henne,
för de ser hennes nakenhet.
Själv suckar hon och vänder sig bort.
9 Orenhet fläckar hennes mantelflik,
hon tänkte inte
på hur slutet skulle bli.
Hon har sjunkit ofattbart djupt,
och ingen tröstare finns.
Herre, se mitt betryck,
för fienden triumferar!
10 Fienden sträckte sin hand
efter alla hennes skatter.
Hon såg hur hedningar
gick in i hennes helgedom,
dem du förbjöd
att komma in i din församling.*
11 Hela hennes folk suckar
och söker efter bröd.
De byter sina skatter mot mat
för att hålla sig vid liv.
Se, Herre, och tänk på
hur föraktad jag blivit!
12 Betyder det inget för alla er
som går vägen förbi?
Se efter och se:
finns det någon smärta
lik smärtan som drabbat mig,
som Herren har plågat mig med
på sin brinnande vredes dag?
13 Han sände från höjden en eld
i mina ben och kuvade dem.*
Han lade ut ett nät för mina fötter
och stötte mig tillbaka,
han lämnade mig övergiven
och sjuk dagen lång.
14 Mina synder bands samman
till ett ok,
de vävdes ihop av hans hand
och lades på min nacke.
Han bröt min kraft,
Herren gav mig i händerna
på dem som jag inte kan stå emot.
15 Alla mina hjältar
har Herren förkastat,
han samlade ett uppbåd mot mig
för att krossa mina unga män.
Som en vinpress har Herren trampat
jungfrun dottern Juda.
16 Därför gråter jag,
mitt öga*, mitt öga rinner av tårar,
för min tröstare är fjärran ifrån mig,
han som ger liv åt min själ.
Mina barn är övergivna,
för fienden har triumferat.
17 Sion sträcker ut sina händer,
men ingen tröstare finns.
Herren har sänt Jakobs fiender
mot honom från alla håll,
Jerusalem har blivit som något orent
bland dem.
18Herren är rättfärdig,
för jag gjorde uppror
mot hans bud.
Hör nu, alla ni folk,
och se min smärta!
Mina jungfrur och unga män
har gått i fångenskap.
19 Jag kallade på mina älskare*,
men de svek mig.
Mina präster och äldste
gick under i staden,
när de sökte efter mat
för att hålla sig vid liv.
20 Se, Herre, jag är i nöd!
Det jäser inom mig,
mitt hjärta vänder sig i mitt bröst,
för jag har varit mycket upprorisk.
Därute tar svärdet mina barn,
härinne är det som döden.
21 De hör hur jag suckar,
men ingen tröstare finns.
Alla mina fiender har hört
om min olycka,
de gläds att du gjort det här.
Dagen du förkunnat
lät du komma.
Men det ska gå dem
som det gått mig.
22 Låt all deras ondska
komma upp inför dig,
och gör med dem
som du gjort med mig
för alla mina synders skull,
för mina suckar är många
och mitt hjärta är sjukt.

Inledning till boken
Klagovisorna (på hebreiska Eichá, ungefär ”Ack”) bearbetar katastrofen när Jerusalem och templet ödelades av babylonierna i augusti 587 f Kr (se 2 Kung 25:8f, jfr även Ps 74, 79, 137). Enligt judisk tradition är de fem klagosångerna skrivna av Jeremia, ”den gråtande profeten” som bevittnade stadens undergång (Jer 38:28f). Kapitel 1-4 är skrivna som alfabetiska psalmer där verserna börjar med en av det hebreiska alfabetets 22 bokstäver i ordningsföljd.

Klagovisorna läses bland judarna varje år i augusti vid Tisha b’Av, till minne av både det första och det andra templets förstöring (år 70 e Kr, jfr Matt 24:2, Luk 19:43).

Fotnoter
1:1 Septuaginta tillägger en inledning: ”När Israel hade förts bort i fångenskap och Jerusalem ödelagts, satt Jeremia och grät och sjöng denna klagosång över Jerusalem.”
1:4högtiderna   Vid påsken, pingsten och lövhyddohögtiden i oktober hade folket samlats i Jerusalem från hela landet (5 Mos 16:16 ). Nu var firandet ett minne blott.
1:8oren   Hebr. niddá används även om menstruation. Annan översättning: ”en som man skakar på huvudet åt”.
1:10förbjöd att komma in i din församling   Se 5 Mos 23:3f , samt Ef 2:14 med not.
1:13i mina ben och kuvade dem   Andra handskrifter (Septuaginta): ”ner i mina ben”. Skelettets ben symboliserar människans kärna och väsen (jfr Ps 32:3 , 139:15 ).
1:16öga   Hebr. ájin kan också översättas ”källa”.
1:19mina älskare   Avgudadyrkande folk som förlett Israel till otrohet mot Herren (jfr Jer 4:30 , Hes 16:33f , 23:5f , Hos 2:5f ).

Parallellställen
1:1Esra 4:20 Jes 54:4.
1:2Ps 31:12 38:12 77:3f Jer 13:17.
1:4Jes 3:26 Jer 14:2.
1:55 Mos 28:43f.
1:7Jes 64:11.
1:8Jes 47:3 Jer 13:22 26 Nah 3:5.
1:95 Mos 32:29 Jes 47:7 Jer 2:34 Luk 19:42.
1:105 Mos 23:3f Neh 13:1f Ps 79:1f Jer 51:51 Hes 44:9.
1:12Jes 13:13 Klag 3:51 Dan 10:16.
1:14Ps 31:11 38:5 Ords 5:22.
1:15Jes 63:3 Klag 2:22 Upp 19:15.
1:16Jer 9:1 14:17 Pred 4:1.
1:18Jer 2:17 Dan 9:7f.
1:19Jer 14:15.
1:205 Mos 32:25 Jes 16:11 Jer 4:19 Klag 2:11 Hes 7:15.
1:21Jer 30:16 50:10 29 51:24.