× 
 Från
 Till
 Metod

 

Varning för sexuell omoral

1 Min son, lyssna till min vishet,

vänd ditt öra till min klokhet,
2 så att du tar vara på gott omdöme
och dina läppar bevarar kunskapen.
3 För en trolös kvinnas läppar
dryper av honung,
hennes mun är halare än olja,
4 men till sist blir hon
bitter som malört,
vass som ett tveeggat svärd.
5 Hennes fötter styr ner mot döden,
till dödsriket drar hennes steg.
6 På livets väg tänker hon inte,
hennes stigar leder vilse
utan att hon märker det.

7 Lyssna nu på mig, barn,
vik inte bort från min muns ord.
8 Låt din väg gå långt från henne,
kom inte nära dörren
till hennes hus.
9 Annars får du ge din kraft åt andra,
dina år åt en grym herre.
10 Främlingar mättar sig
av din rikedom*
och ditt arbetes frukt hamnar
i en annans hus.
11 Till slut ska du sucka,
när din kropp och ditt hull
tynar bort,
12 och säga:
”Hur kunde jag hata förmaning,
hur kunde mitt hjärta
förakta tillrättavisning!
13 Varför lyssnade jag inte
till mina lärares röst?
Varför vände jag inte mitt öra
till dem som undervisade mig?
14 Hur nära var det inte
att jag drabbades* av allt ont
mitt i den samlade församlingen!”

15 Drick vatten ur din egen brunn,
det som rinner ur din egen källa.
16 Ska dina källor
rinna ut på gatan,
dina vattenbäckar på torgen?
17 Nej, de ska tillhöra dig, bara dig,
och inga främlingar jämte dig.
18 Må din källa vara välsignad,
och gläd dig över
din ungdoms hustru,
19 den älskliga hinden,
den sköna gasellen.
Låt hennes bröst
alltid tillfredsställa dig,
hennes kärlek ständigt berusa dig.

20 Min son, varför låta dig berusas
av en främmande kvinna
och famna en som inte är din?
21 Inför Herrens ögon
är människans vägar uppenbara,
han betraktar alla hennes steg.*
22 Den gudlöse fångas
av sina egna missgärningar
och fastnar i sina synders snaror.
23 Han dör av brist på förmaning,
i sin stora dårskap går han vilse.

Fotnoter
5:10rikedom   Annan översättning: ”styrka”.
5:14Hur nära var det inte att jag drabbades   Annan översättning: ”Snart drabbades jag”.
5:21steg   Annan översättning: ”hjulspår”.

Parallellställen
5:3Ps 55:22 Ords 2:16 6:24 7:5 22:14.
5:4Ords 6:24 Pred 7:26.
5:5Ords 2:18 7:27.
5:143 Mos 20:10 5 Mos 22:24 Ords 6:15 13:21.
5:15Höga V 4:15.
5:18Pred 9:9.
5:20Ords 2:16 Hes 23:3 Matt 5:28.
5:21Job 34:21 Ords 15:3 Jer 10:23 16:17 32:19 Hebr 4:13.
5:22Ps 7:17 9:16 Ords 1:31.