× 
 Från
 Till
 Metod

 

Äktenskap och skilsmässa

1 Sedan gav han sig av därifrån och gick på andra sidan Jordan till Judeens område*. Folk samlades återigen i skaror omkring honom, och han undervisade dem som han brukade.

2 Några fariseer kom fram för att pröva honom och frågade honom: "Får en man skilja sig från sin hustru?" 3 Han svarade dem: "Vad har Mose befallt er?" 4 De sade: "Mose har tillåtit att mannen skriver ett skilsmässobrev* och skiljer sig."

5 Då sade Jesus till dem: "Det var för att era hjärtan är så hårda som han gav er den föreskriften. 6 Men från skapelsens början gjorde Gud dem till man och kvinna. 7Därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru,8och de två ska bli ett kött. Så är de inte längre två, utan ett kött.*9 Vad Gud har fogat samman ska människan alltså inte skilja åt."

10 När de var hemma igen frågade lärjungarna honom om detta. 11 Han svarade dem: "Den som skiljer sig från sin hustru och gifter sig med en annan begår äktenskapsbrott mot henne.*12 Och om hon skiljer sig från sin man och gifter sig med en annan, begår hon äktenskapsbrott."

Jesus välsignar barnen

13 Man bar fram små barn till Jesus för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. 14 När Jesus såg det, blev han upprörd och sade till dem: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för Guds rike tillhör sådana som de. 15 Jag säger er sanningen: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in." 16 Och han tog upp dem i famnen och lade händerna på dem och välsignade dem.

Jesus och den rike mannen

17 När Jesus skulle vandra vidare, sprang det fram en man som föll på knä för honom och frågade: "Gode Mästare! Vad ska jag göra för att få evigt liv?" 18 Jesus sade till honom: "Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. 19 Buden kan du: Du ska inte mörda. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte stjäla. Du ska inte vittna falskt. Du ska inte ta ifrån någon det som är hans. Hedra din far och din mor."*

20 Mannen sade: "Mästare, allt det har jag hållit sedan jag var ung*." 21 Jesus såg på honom med kärlek och sade: "Ett saknar du. Gå och sälj allt du äger och ge till de fattiga, så kommer du att ha en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig." 22 Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad bort, för han ägde mycket.

23 Jesus såg sig omkring och sade till sina lärjungar: "Hur svårt är det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike!" 24 Lärjungarna blev förskräckta över hans ord. Men Jesus sade än en gång till dem: "Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike! 25 Det är lättare för en kamel* att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike." 26 Då blev de ännu mer förskräckta och sade till varandra: "Vem kan då bli frälst?" 27 Jesus såg på dem och sade: "För människor är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allting möjligt."

28 Petrus sade till honom: "Vi har lämnat allt och följt dig." 29 Jesus sade: "Jag säger er sanningen: Ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och för evangeliets skull 30 utan att få hundrafalt igen. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar, mitt under förföljelser, och sedan i den kommande världen evigt liv. 31 Men många som är först ska bli sist, och de som är sist ska bli först."

Jesus talar igen om sitt lidande

32 De var nu på väg upp till Jerusalem, och Jesus gick före dem. De var fyllda av bävan, och de som följde med var rädda. Då tog Jesus än en gång med sig de tolv och började berätta för dem vad som skulle hända honom: 33 "Se, vi går upp till Jerusalem, och Människosonen kommer att överlämnas till översteprästerna och de skriftlärda. De ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna, 34 som ska håna honom och spotta på honom, gissla och döda honom. Men efter tre dagar kommer han att uppstå."

Jakobs och Johannes begäran

35 Då kom Jakob och Johannes, Sebedeus söner, fram till Jesus och sade: "Mästare, vi vill att du ger oss vad vi ber dig om." 36 Han sade till dem: "Vad vill ni att jag ska göra för er?" 37 De svarade: "Låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet, den ene på din högra sida och den andre på din vänstra."

38 Jesus sade till dem: "Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare* som jag dricker? Eller döpas med det dop som jag döps med?" 39 De svarade: "Det kan vi." Jesus sade till dem: "Ni ska få dricka den bägare som jag dricker och döpas med det dop som jag döps med. 40 Men platserna på min högra och min vänstra sida är det inte min sak att ge bort. De ska ges åt dem som de är beredda för."

41 När de tio andra fick höra det, blev de upprörda över Jakob och Johannes. 42 Då kallade Jesus till sig dem och sade: "Ni vet att de som anses vara folkens ledare beter sig som herrar över dem och att deras stormän härskar över dem. 43 Men så är det inte hos er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare, 44 och den som vill vara främst bland er ska vara allas slav. 45 Människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många*."

Jesus botar den blinde Bartimeus

46 De kom fram till Jeriko. Och när Jesus lämnade Jeriko med sina lärjungar och en stor folkskara, satt det en blind tiggare vid vägen, Bartimeus, son till Timeus. 47 När han fick höra att det var Jesus från Nasaret som kom, började han ropa: "Jesus, Davids son, förbarma dig över mig!" 48 Många sade åt honom strängt att vara tyst, men han ropade bara ännu högre: "Davids son, förbarma dig över mig!"

49 Jesus stannade och sade: "Kalla hit honom!" De gjorde det och sade till den blinde: "Lugn! Res dig, han kallar på dig." 50 Då kastade mannen av sig manteln, hoppade upp och kom fram till Jesus, 51 och Jesus frågade honom: "Vad vill du att jag ska göra för dig?" Den blinde sade: "Rabbuni, gör så att jag kan se igen!" 52 Jesus sade: "Gå, din tro har frälst dig." Och genast fick han sin syn och följde Jesus på vägen.


Fotnoter
10:1på andra sidan Jordan till Judeens område   Den vanligaste vägen till Jerusalem gick genom Jordandalen (se not till Joh 4:4 ). Annan översättning: "till Judeens område på andra sidan Jordan".
10:4skilsmässobrev   Ett sådant gav kvinnan rätt att gifta om sig efter skilsmässan (5 Mos 24:1f ).
10:6f 1 Mos 1:27 , 2:24 .
10:11mot henne   Mot sin första hustru.
10:19 2 Mos 20:12f .
10:20sedan jag var ung   En judisk pojke ansågs moraliskt myndig först från tretton års ålder.
10:25en kamel   Grek. kámelos . Några handskrifter har kámilos , "rep" (se dock not till Luk 18:25 ).
10:38dricka den bägare   En bild för Guds dom (jfr Jes 51:17 , Jer 21:15f , Mark 14:36 , Upp 16:19 ).
10:45många   En anspelning på Jes 53:12 , i betydelsen alla människor.

Parallellställen
10:1Matt 19:1f.
10:2Matt 19:3f.
10:45 Mos 24:1 Matt 5:31f.
10:61 Mos 1:27 5:2.
10:11Luk 16:18 1 Kor 7:10f.
10:13Matt 19:13f Luk 18:15f.
10:15Matt 18:3 1 Kor 14:20.
10:17Matt 19:16f Luk 18:18f.
10:195 Mos 5:16f.
10:21Matt 6:19f Mark 8:34 Luk 12:33.
10:25Ords 11:28 1 Tim 6:9f 6:17.
10:271 Mos 18:14 Matt 19:26.
10:28Matt 19:27f Luk 18:28f.
10:32Matt 20:17f Mark 8:31 Luk 18:31f.
10:38Matt 20:22 Mark 14:36 Luk 12:50 Joh 18:11.
10:39Apg 12:2.
10:42Luk 22:25f.
10:43Matt 20:26 Mark 9:35.
10:46Matt 20:29f Luk 18:35f.