× 
 Från
 Till
 Metod

 

Herrens ord till kung Sidkia

1 Detta ord kom till Jeremia från Herren när kung Sidkia sände Pashur, Malkias son, och prästen Sefanja, Maasejas son, till honom för att säga: 2 ”Fråga Herren för oss, för nu har Babels kung Nebukadressar* angripit oss. Kanske Herren vill göra med oss som vid alla hans tidigare under och får honom att dra bort* ifrån oss.”

3 Jeremia svarade dem: ”Så ska ni säga till Sidkia: 4 Så säger Herren, Israels Gud: Se, jag ska vända de vapen ni har i er hand och använder mot Babels kung och kaldeerna som belägrar er utanför muren. Jag ska samla dem inne i denna stad, 5 och jag ska själv strida mot er med uträckt hand och stark arm, i vrede, harm och stor förbittring. 6 Jag ska slå dem som bor i denna stad, både människor och djur. I svår pest ska de dö.

7 Därefter, säger Herren, ska jag överlämna Juda kung Sidkia och hans tjänare och folket som är kvar i denna stad efter pesten, svärdet och svälten till Babels kung Nebukadressar, till deras fiender och dem som vill ta deras liv. Han ska slå dem med svärd, han ska inte skona dem och inte visa någon medkänsla eller något förbarmande.

8 Till detta folk ska du säga: Så säger Herren: Se, jag lägger fram för er vägen till livet och vägen till döden. 9 Den som stannar kvar i denna stad ska dö genom svärd, svält eller pest, men den som går ut och ger sig åt kaldeerna som belägrar er, han ska få leva och få sitt liv som ett byte.

10 För jag har vänt mitt ansikte mot denna stad, till olycka och inte till välgång, säger Herren. Den ska ges i den babyloniske kungens hand, och han ska bränna upp den i eld.

11 Och du ska säga till Juda kungahus: Hör Herrens ord, 12 ni av Davids ätt! Så säger Herren: Döm rätta domar varje morgon och rädda den plundrade ur förtryckarens hand. Annars bryter min vrede fram som en eld och brinner utan att någon kan släcka, på grund av deras onda gärningar.

13 Se, jag är emot dig, du som bor i dalen, du klippa på slätten, säger Herren, ni som säger: Vem kan angripa oss? Vem kan tränga in i våra boningar? 14 Jag ska straffa er så som era gärningar förtjänar, säger Herren. Jag ska tända en eld i er skog, och den ska förtära allt omkring den.”


Fotnoter
21:2Nebukadressar   På akkadiska Nabu-Kudurri-Usur (”må Nebo skydda gränsen/arvingen”), men kallas i Bibeln oftast Nebukadnessar (t ex 27:6f ). Regerade i Babel 605-562 f Kr (se Dan 1- 4). Belägrade Jerusalem 588 f Kr efter att kung Sidkia gjort uppror (se 2 Kung 25).
21:2får honom att dra bort   Som t ex vid Sanheribs anfall hundra år tidigare (se 2 Kung 19).

Parallellställen
21:2Jer 34:1f.
21:55 Mos 29:28 Jes 63:10.
21:7Jer 13:14 32:3f Hes 7:9.
21:85 Mos 11:26 30:15 19.
21:9Jer 38:2 39:18 45:5.
21:10Jer 44:11 52:13.
21:12Jes 1:31 Jer 4:4 22:3.
21:13Jer 17:3 49:4 Klag 4:12.
21:14Ords 1:31.