× 
 Från
 Till
 Metod

 

Jesus frestas

1 Sedan fördes Jesus av Anden ut i öknen för att frestas av djävulen. 2 När han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter blev han till slut hungrig. 3 Då kom frestaren fram och sade till honom: "Om du är Guds Son, så befall att de här stenarna blir bröd." 4 Jesus svarade: "Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun."*

5 Då tog djävulen med honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens krön*6 och sade: "Om du är Guds Son, så kasta dig ner! Det står ju skrivet: Han ska befalla sina änglar, och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten."*7 Jesus sade till honom: "Det står också skrivet: Du ska inte fresta Herren din Gud."*

8 Sedan tog djävulen med honom upp på ett mycket högt berg och visade honom världens alla riken och deras härlighet, 9 och han sade till honom: "Allt detta ska jag ge dig, om du faller ner och tillber mig." 10 Då sade Jesus till honom: "Gå bort, Satan! Det står skrivet: Herren din Gud ska du tillbe, och endast honom ska du tjäna."*

11 Då lämnade djävulen honom, och änglar kom fram och betjänade honom.

Jesus i hedningarnas Galileen

12 När Jesus fick höra att Johannes hade blivit fängslad, drog han sig undan till Galileen. 13 Han lämnade Nasaret och bosatte sig i Kapernaum, som ligger vid sjön på Sebulons och Naftalis område, 14 för att det som var sagt genom profeten Jesaja skulle uppfyllas:


15Sebulons och Naftalis land,
havsvägen*,
landet på andra sidan Jordan,
hedningarnas Galileen –*
16det folk som sitter i mörker
ska se ett stort ljus,
och för dem som bor
i dödens land och skugga
ska ett ljus gå upp.

17 Från den tiden började Jesus predika och säga: "Omvänd er! Himmelriket är nära."*

Jesu första lärjungar

18 När Jesus vandrade längs Galileiska sjön såg han två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön, för de var fiskare. 19 Han sade till dem: "Kom och följ mig, så ska jag göra er till människofiskare." 20 Genast lämnade de näten och följde honom.

21 Han gick vidare och såg två andra bröder, Jakob, Sebedeus son, och hans bror Johannes. De satt i båten med sin far Sebedeus och gjorde i ordning sina nät. Han kallade på dem, 22 och genast lämnade de båten och sin far och följde honom.

Jesus predikar i Galileen

23 Jesus vandrade omkring i hela Galileen, och han undervisade i deras synagogor och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. 24 Ryktet om honom spred sig över hela Syrien, och man kom till honom med alla som led av olika sjukdomar och plågor – besatta, månadssjuka* och lama – och han botade dem. 25 Stora skaror följde honom från Galileen och Dekapolis*, från Jerusalem och Judeen och från andra sidan Jordan.


Fotnoter
4:4 5 Mos 8:3 .
4:5tempelmurens krön   Ordagrant: "templets vinge". Syftar antingen på tempelbyggnadens tak eller på yttermurens gräns mot den djupa Kidrondalen.
4:6 Ps 91:11f .
4:7 5 Mos 6:16 .
4:10 5 Mos 6:13 .
4:15havsvägen   Stor karavanväg som gick längs Galileiska sjön mellan Medelhavet och Damaskus.
4:15f Jes 9:1f . Ordagrant "såg … gick upp" (hebreisk profetisk perfekt med framtida betydelse).
4:17himmelriket är nära   Med Jesus har himmelriket kommit in i världen.
4:24månadssjuka   Människor som led av epilepsi eller andra liknande återkommande anfall.
4:25Dekapolis   Grek. "Tiostad", ett förbund av tio grekiskspråkiga städer öster om Jordan.

Parallellställen
4:1Luk 4:1f Mark 1:12f.
4:22 Mos 34:28 1 Kung 19:8.
4:10Luk 4:8.
4:11Joh 1:51.
4:12Mark 1:14 Luk 3:20 4:14.
4:16Luk 1:78f.
4:17Matt 3:2 10:7 Mark 1:15.
4:18Mark 1:16f Luk 5:1f Joh 1:42.
4:23Matt 9:35 Mark 1:39 Luk 4:16 40f.
4:24Mark 1:28.
4:25Mark 3:7f Luk 6:17.