× 
 Från
 Till
 Metod

 

Jesus botar en spetälsk

1 När han gick ner från berget följde stora skaror efter honom. 2 Då kom en spetälsk* fram och föll ner för honom och sade: "Herre, om du vill, så kan du göra mig ren." 3 Jesus räckte ut handen och rörde vid honom och sade: "Jag vill. Bli ren!" Genast blev mannen ren från sin spetälska.

4 Jesus sade till honom: "Se till att du inte berättar det för någon. Gå i stället och visa dig för prästen* och bär fram den offergåva som Mose har föreskrivit. Det blir ett vittnesbörd för dem."

En hednisk officers tro

5 När Jesus var på väg in i Kapernaum, kom en officer* fram och bad honom: 6 "Herre, min tjänare* ligger förlamad där hemma i svåra plågor." 7 Jesus sade till honom: "Jag kommer och botar honom*." 8 Officeren svarade: "Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord, så blir min tjänare frisk. 9 Jag är själv en man som står under befäl, och jag har soldater under mig. Säger jag till en: Gå, så går han, och till en annan: Kom, så kommer han, och till min tjänare: Gör det här, så gör han det."

10 När Jesus hörde detta, blev han förundrad och sade till dem som följde honom: "Jag säger er sanningen: Inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. 11 Och jag säger er: Många ska komma från öster och väster och ligga till bords* med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. 12 Men rikets barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och gnissla tänder."

13 Till officeren sade Jesus: "Gå. Så som du trott ska det ske för dig." Och i samma stund blev hans tjänare frisk.

Jesus botar sjuka

14 Jesus kom hem till Petrus hus och såg att Petrus svärmor låg sjuk i feber. 15 Han rörde vid hennes hand, och då släppte febern. Hon steg upp och betjänade honom.

16 När det blev kväll kom man till honom med många besatta. Och han drev ut de onda andarna med sitt ord och botade alla som var sjuka, 17 för att det som var sagt genom profeten Jesaja skulle uppfyllas: Han tog på sig våra svagheter och bar våra sjukdomar.*

Lärjungaskapets krav

18 När Jesus såg att det samlades mycket folk omkring honom, befallde han att man skulle ta sig över till andra sidan sjön. 19 Då kom en skriftlärd fram och sade till honom: "Mästare*, jag vill följa dig vart du än går." 20 Jesus sade till honom: "Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men Människosonen* har ingenstans att vila sitt huvud."

21 En annan av hans lärjungar sade till honom: "Herre, låt mig först gå bort och begrava min far*." 22 Jesus svarade: "Följ mig, och låt de döda* begrava sina döda."

Jesus stillar stormen

23 Jesus steg i båten, och hans lärjungar följde med honom. 24 Då blåste det upp till full storm på sjön så att vågorna slog upp över båten. Men han sov. 25 De kom då fram och väckte honom och sade: "Herre, rädda oss, vi går under!" 26 Han sade till dem: "Varför är ni rädda? Så lite tro ni har!" Sedan reste han sig och talade strängt till vindarna och sjön, och det blev alldeles stilla. 27 Männen häpnade och sade: "Vem är han? Till och med vindarna och sjön lyder ju honom!"

Jesus botar två besatta

28 När Jesus kom över till gadarenernas område* på andra sidan sjön, möttes han av två besatta* som kom ut från gravarna. De var så våldsamma att ingen kunde ta sig förbi den vägen. 29 Nu skrek de: "Vad har du med oss att göra, du Guds Son? Har du kommit hit för att plåga oss i förtid?"

30 En bit därifrån gick en stor svinhjord och betade. 31 De onda andarna bad honom: "Om du driver ut oss, skicka då in oss i svinhjorden." 32 Han sade till dem: "Far i väg!" Då kom andarna ut och for in i svinen, och hela hjorden rusade utför branten ner i sjön och omkom i vattnet.

33 De som vaktade dem flydde in i staden och berättade allt, också om de besatta. 34 Då gick hela staden ut för att möta Jesus, och när de fick se honom bad de att han skulle lämna deras område.


Fotnoter
8:2spetälsk   Bärare av en smittsam, långsamt dödande hudsjukdom. Den drabbade ansågs som "oren" och var därför utestängd från folkgemenskapen (3 Mos 13:45f ).
8:4visa dig för prästen   för att bli friskförklarad och återupptagen i folkets gemenskap (jfr 3 Mos 14:2f ).
8:5officer   Romersk centurion med befäl över cirka 100 man.
8:6tjänare   Annan översättning: "pojke" (jfr möjlig parallell i Joh 4:46 ). Ordet syftar på någon som står under familjefaderns auktoritet (jfr ordet "dräng" som på danska betyder "pojke").
8:7Jag kommer och botar honom   Annan översättning: "Ska jag komma och bota honom?"
8:11ligga till bords   Vid finare måltider åt man halvliggande på divaner enligt grekisk sed.
8:17 Jes 53:4 . Annan översättning: "… bar bort våra sjukdomar".
8:19Mästare   Annan översättning: "Lärare" (en hederstitel, jfr latinets "magister").
8:20Människosonen   Jesu dubbeltydiga titel: ordet är synonymt med "människa" (jfr Ps 8:5 ) men syftar också på profetians himmelska kungagestalt (Dan 7:13f ).
8:21begrava min far   En sons plikt (jfr 1 Mos 46:4 , 3 Mos 21:1f ). Kanske innebar mannens önskan att han ville skjuta upp lärjungaskapet så länge fadern ännu levde.
8:22de döda   Människor som ännu inte har fått liv genom evangeliet (jfr Luk 15:24 , Joh 5:25 , Ef 2:1 ).
8:28gadarenernas område   Gadara var en grekisk stad strax sydost om Galileiska sjön.
8:28två besatta   Jfr Mark 5:2 och Luk 8:27 , som fokuserar på den mer aktive av de två.

Parallellställen
8:2Mark 1:40f Luk 5:12f.
8:5Luk 7:1f.
8:11Luk 13:28f.
8:12Matt 13:42 50 22:13 24:51.
8:14Mark 1:29f Luk 4:38f.
8:16Mark 1:32f Luk 4:40f.
8:19Luk 9:57f.
8:23Mark 4:35f Luk 8:22f.
8:28Mark 5:1f Luk 8:26f.