× 
 Från
 Till
 Metod

 

Domsord över förtryckare

1 Ve dem som tänker ut fördärv

och planerar ondska
på sin bädd.
När morgonen gryr
sätter de planerna i verket,
för det står i deras makt.
2 De har begär till åkrar
och roffar åt sig dem,
till hus och lägger beslag
på dem.
De brukar våld
mot människor och hus,
mot en man och hans egendom.

3 Därför säger Herren så:
Se, jag planerar olycka
mot det här släktet.
Ni ska inte kunna rädda
era halsar från det,
och ni ska inte gå så stolta,
för det blir en ond tid.
4 På den dagen
ska man ta upp nidvisor över er
och klaga i en klagosång.
Man ska säga:
”Vi är helt förstörda,
han ändrar mitt folks arvslott.
Ack, att han rycker den ifrån mig!
Han ger våra åkrar åt förrädare.”

5 Därför ska det inte finnas
någon hos dig som får
spänna mätsnöre över en jordlott
i Herrens församling.
6 ”Sluta predika”, så predikar de.
”Om sådant får man inte predika,
ska aldrig smädelserna ta slut!”

7 Är det så du talar, du Jakobs hus?
Har Herrens Ande varit otålig?
Är hans gärningar sådana?
Är inte mina ord goda
mot den som lever rättfärdigt?
8 Men sedan en tid har mitt folk
rest sig som en fiende.
Ni sliter manteln av dem
som går trygga på vägen
och inte vill veta av någon strid.
9 Ni driver ut mitt folks kvinnor
från hemmen
som var deras glädje.
Ni tar min härlighet
från deras barn för alltid.
10 Res er och gå er väg,
här har ni ingen viloplats.
Orenheten drar er i fördärvet,
i fruktansvärt fördärv.
11 Om någon skulle komma
med tomt prat, svek och lögn
och säga:
”Jag kan profetera för dig
om vin* och starka drycker” –
då skulle han passa som profet
för detta folk!
Löfte om en befriare
12 Jag ska församla dig,
Jakob, hela ditt folk.
Jag ska samla
dem som är kvar av Israel,
jag ska föra dem tillsammans
som fåren till fållan,
som en hjord till dess betesmark,
det ska bli ett sorl av människor.
13 En som banar väg
drar ut framför dem,
de bryter fram och tågar i väg
och vandrar ut genom porten.
Deras kung tågar framför dem,
Herren går i spetsen för dem.

Fotnoter
2:11profetera … om vin   Falska profeter profeterade ofta vad de mäktiga ville höra (jfr 1 Kung 22:6 , Jer 28:1f ), till skillnad från Israels sanna profeter (jfr 3:8 ).

Parallellställen
2:1Ps 4:5 36:5 Jes 32:7.
2:22 Mos 20:15 17 1 Kung 21:1 16 Jes 5:8.
2:3Amos 5:13.
2:42 Kung 17:24.
2:5Jos 18:4f 10.
2:6Jes 30:10 Amos 2:12 7:13f.
2:92 Mos 22:25f Matt 23:14.
2:103 Mos 18:25 28 Ps 106:35f.
2:11Jes 30:9f Hes 13:3 19 Mika 3:5.
2:12Jes 11:12 40:11 Jer 23:3f 29:14 31:8f Hes 37:22f Hos 1:11 Joh 10:11f Rom 11:26.
2:13Jes 52:12.