× 
 Från
 Till
 Metod

 

Herren går till rätta med Israel

1 Hör vad Herren säger:

Res dig och gå till rätta inför bergen
och låt höjderna höra din röst.
2 Hör Herrens anklagelse, ni berg,
ni jordens fasta grundvalar,
för Herren anklagar sitt folk
och går till rätta med Israel.
3 Mitt folk, vad har jag gjort mot dig,
och hur har jag tröttat ut dig?
Svara mig!
4 Jag förde dig upp ur Egyptens land,
jag befriade dig
ur träldomshuset.
Jag sände Mose, Aron och Mirjam
framför dig.
5 Mitt folk, kom ihåg
vad Moabs kung Balak tänkte
och vad han fick för svar
av Bileam, Beors son.
Kom ihåg hur det var
mellan Shittim och Gilgal*
så att du förstår
Herrens rättfärdiga gärningar.

6 Med vad ska jag komma inför Herren
och böja mig för Gud i höjden?
Ska jag träda fram inför honom
med brännoffer,
med årsgamla kalvar?
7 Gläder sig Herren åt tusentals bockar,
åt tiotusen floder av olja?
Ska jag ge min förstfödde
för min överträdelse,
min livsfrukt som syndoffer
för min själ?

8 Han har sagt dig, du människa,
vad som är gott.
Vad begär Herren av dig
annat än att du gör det rätta,
älskar barmhärtighet
och vandrar i ödmjukhet
med din Gud?
Israels skuld och straff
9 Hör hur Herren ropar till staden!
Vishet är att vörda ditt namn*.
Hör om straffet
och vem som bestämt det.
10 Finns det ännu i den gudlöses hus
skatter som vunnits genom orätt
eller ett snålt efa-mått*
som är förbannat?
11 Vore jag rättfärdig
om jag tillät orätt våg
och falska vikter i väskan?
12 Eftersom de rika i staden
är fulla av våld
och invånarna talar lögn
med falsk tunga i sin mun,
13 måste jag slå dig med sår
som inte läks
och lägga dig i ruiner
för dina synders skull.
14 Du ska äta men inte bli mätt,
hunger ska plåga dig.
Det du får undan
ska du inte kunna rädda,
och vad du räddar
ska jag ge åt svärdet.
15 Du ska så men inte få skörda,
pressa oliver men inte
få smörja dig med oljan,
och druvmust men inte
få dricka vinet.
16 Man håller fast vid Omris stadgar
och allt som Ahabs hus* har gjort.
Ni följer deras råd.
Därför ska jag göra dig
till en ödemark
och stadens invånare till åtlöje,
och ni ska få bära
mitt folks förakt.

Fotnoter
6:5mellan Shittim och Gilgal   Här flyter floden Jordan, som delades mirakulöst inför folket (Jos 3) . Vid Shittim blev folket även välsignade av hednaprofeten Bileam (4 Mos 22- 24, 25:1 ).
6:9Vishet är att vörda ditt namn   Annan översättning: ”Visheten får se ditt namn”.
6:10efa-mått   Ca 22 liter. De som sålde med snåla mått lurade till sig pengar (jfr Ords 20:10 ).
6:16Omris stadgar … Ahabs hus   Nordrikeskungarnas avfällighet (1 Kung 16:25f ).

Parallellställen
6:2Hos 4:1.
6:3Jer 2:5.
6:42 Mos 15:20f.
6:54 Mos 22:1–24:25 Jos 2:1 5:9.
6:6Ps 40:7f.
6:7Ps 50:9f 51:18 Jes 1:11.
6:85 Mos 10:12 1 Sam 15:22 Mark 12:33.
6:105 Mos 25:13f Amos 8:5.
6:113 Mos 19:36.
6:133 Mos 26:18f Jes 6:11.
6:143 Mos 26:26 Hos 4:10.
6:155 Mos 28:30 38f Amos 5:11 Sef 1:13 Hagg 1:6.