× 
 Från
 Till
 Metod

 

Nineves fall

1 En folkförskingrare

drar upp mot dig.
Bevaka dina fästen!
Spana mot vägen, rusta dig,
samla all din kraft.
2Herren ska återställa Jakobs storhet
liksom Israels storhet,
för plundrare har plundrat dem
och fördärvat deras vinstockar.
3 Hans hjältars sköldar
har färgats röda,
kämparna går klädda
i scharlakan.*
Vagnarna gnistrar av stålglans*
den dag han gör sig redo,
det svingas med spjut av cypress*.
4 På gatorna stormar vagnarna fram,
de kör om varandra på torgen.
De ser ut som bloss,
de far i väg som blixtar.
5 Han kommer ihåg
sina väldiga kämpar.
De snubblar där de rusar fram,
de skyndar mot stadens murar
och skyddstaken* görs redo.
6 Flodernas portar öppnas*,
och palatset* faller ihop.

7 Det är bestämt:
Hon ska kläs av och föras bort.
Hennes slavflickor
ska sucka som duvor
och slå sig över hjärtat.
8 Nineve var sedan gammalt
som en vattenrik damm,
men nu flyr vattnet bort.
”Stanna! Stanna!”
Men ingen vänder sig om.
9 Röva silver, röva guld!
Här finns skatter utan slut,
överflöd av dyrbarheter.
10 Tom, tömd, förödd!
Modlösa hjärtan, vacklande knän!
Darrande höfter överallt!
Alla ansikten är blossande röda.

11 Var är nu lejonens* kula,
platsen där de unga lejonen
åt sitt byte,
där lejonet och lejonhonan
och lejonungen gick omkring
utan att någon skrämde dem?
12 Lejonet rev i stycken
tills ungarna fick nog,
dödade för sina lejonhonor
och fyllde sina hålor med byte,
sina kulor med rivna djur.

13 Se, jag är emot dig,
säger Herren Sebaot.
Jag ska låta dina vagnar*
gå upp i rök,
och dina unga lejon
ska förtäras av svärd.
Jag ska utplåna ditt rövade gods
från jorden,
och röster av dina sändebud
ska inte mer höras.

Fotnoter
2:3klädda i scharlakan   Blodröda kläder för att skrämma fienden är kända från t ex Sparta.
2:3stålglans   Metallförstärkta vagnar för att meja ner fotsoldater (jfr Dom 4:3 med not).
2:3det svingas med spjut av cypress   Andra handskrifter (Septuaginta): ”hästarna skakar”.
2:5skyddstaken   Belägringssköld som skyddade mot pilar och föremål från stadens mur.
2:6Flodernas portar öppnas   Kung Sanherib (705-681 f Kr) hade tidigare dämt upp floden Tigris utanför staden. Historieskrivaren Diodorus berättar att en uppdämd flodvåg sopade bort en del av stadsmuren och öppnade vägen för invasionsarmén 612 f Kr.
2:6palatset   Sanheribs ”palats utan like” mätte ca 500 x 240 meter och var smyckat med statyer och reliefer över assyriernas segrar. Annan översättning: ”templet” (till Ishtar).
2:11lejonens kula   Assyrierna liknade gärna sina kungar och gudar vid lejon i strid.
2:13dina vagnar   Andra handskrifter (Septuaginta): ”din rikedom”.

Parallellställen
2:1Jes 8:9f 10:12.
2:2Nah 1:12.
2:10Jes 13:7 Joel 2:6.
2:11Hes 19:1f.