× 
 Från
 Till
 Metod

 


1 Bättre en torr brödbit med ro

än huset fullt
av festmat* och gräl.

2 Klok tjänare får råda över
odåga till son
och dela arvet med bröderna.

3 Degeln prövar silvret
och ugnen guldet,
Herren prövar hjärtan.

4 En ond människa lyssnar till
onda tungor,
en lögnare lånar sitt öra
åt fördärvligt prat.

5 Den som hånar den fattige
smädar hans Skapare,
den som är skadeglad
blir inte ostraffad.

6 Barnbarn är de gamlas krona,
barnens stolthet är deras fäder.

7 Stora ord passar inte dåren,
än mindre lögnaktigt tal en furste.

8 Mutan är som en amulett
i givarens ögon,
vart han än vänder sig
har han framgång.

9 Den som skyler en synd
främjar* kärlek,
den som ältar en sak
skiljer vänner åt.

10 En tillrättavisning
tar mer på den förståndige
än hundra slag på dåren.

11 Upprorsmakaren vill bara ont*,
en grym budbärare
ska sändas mot honom.

12 Hellre möta en björn
som mist sina ungar
än en dåre i hans oförnuft.

13 Om någon lönar gott med ont
lämnar ondskan aldrig hans hus.

14 Att börja ett gräl
är att öppna en dammlucka,
sluta innan striden bryter ut.

15 Den som friar en brottsling
och den som fördömer
en rättfärdig
är båda avskyvärda för Herren.

16 Vad hjälper pengar i dårens hand?
Kan han köpa vishet
när han saknar vett?

17 En väns kärlek består alltid,
en broder föds för att hjälpa i nöd.

18 Utan vett är den som ger handslag
och går i borgen för sin nästa.

19 Den som älskar synd älskar strid,
den som gör sin port hög
söker sin undergång.

20 Den som har falskt hjärta
finner ingen lycka,
den som har oärlig tunga
faller i olycka.

21 Den som har en odåga till son
får sorg,
en dåres far har ingen glädje.

22 Glatt hjärta ger god läkedom,
brutet mod
suger märgen ur benen.

23 Den gudlöse
tar fram mutor ur fickan*
för att vränga rättens vägar.

24 Den förståndige
har visheten för ögonen,
dårens blick går till jordens ände.

25 En dåraktig son
är en grämelse för sin far
och en bitter sorg
för den mor som fött honom.

26 Att bötfälla den oskyldige
är illa nog,
men att slå ädla män
strider mot all rätt.

27 Den som har vett spar sina ord,
en förståndig man
håller huvudet kallt.

28 Också dåren anses vis
när han tiger,
klok när han stänger sina läppar.

Fotnoter
17:1festmat   Ordagrant: ”slaktoffer” (jfr 7:14 och not till 3 Mos 3:1 ).
17:9främjar   Annan översättning: ”söker”.
17:11Upprorsmakaren vill bara ont   Annan översättning: ”Den som är ond vill bara göra uppror”.
17:23tar fram mutor ur fickan   Annan översättning: ”tar emot mutor i fickan” (ordagrant: ”mantelvecket”).

Parallellställen
17:1Ps 37:16 Ords 15:16f 16:8.
17:3Ps 7:10 26:2 Jer 11:20 17:10.
17:5Job 31:29 Ords 14:31 22:2 24:17.
17:6Ps 128:6.
17:9Ords 10:12 16:28 Jak 5:20 1 Petr 4:8.
17:10Pred 7:6.
17:13Ps 35:12 Jer 18:20 Rom 12:17 1 Tess 5:15 1 Petr 3:9.
17:152 Mos 23:7 5 Mos 25:1 Ords 18:5 Jes 5:23 Hes 13:19 22f.
17:17Ords 18:24.
17:18Ords 6:1 11:15 20:16 22:26 27:13.
17:19Ords 16:18 18:12.
17:20Ords 11:20.
17:21Ords 10:1 15:20.
17:22Ords 14:30 15:13 18:14.
17:232 Mos 23:8 5 Mos 16:19.
17:24Pred 2:14.
17:25Ords 15:20 19:13.
17:27Ords 10:19 Matt 5:37 Jak 1:19.
17:28Job 13:5 Klag 3:28.