× 
 Från
 Till
 Metod

 


1 Kungens tankar är som

vattenflöden i Herrens hand,
han leder dem vart han vill.

2 Var och en tycker
att hans vägar är rätta,
men Herren prövar hjärtan.

3 Att handla rätt och rättfärdigt
är mer värt för Herren än offer.

4 Stolta ögon
och högmodigt hjärta –
de gudlösas lykta* är synd.

5 Den flitiges planer ger idel vinst,
hastverk bara förlust.

6 Att vinna skatter
med lögnaktig tunga
är ett jagande efter vind*
för dem som söker döden*.

7 De gudlösas våldsdåd
snärjer dem själva,
för de vägrar göra det rätta.

8 Syndfull man går krokig väg,
den rene går rakt fram.

9 Bättre bo i en vrå på taket*
än dela huset
med en grälsjuk kvinna.

10 Den gudlöses själ
har lust till det onda,
hans nästa finner ingen nåd
i hans ögon.

11 Straffas hånaren
blir den okunnige vis,
undervisas den vise
vinner han kunskap.

12 Den Rättfärdige
ger akt på den gudlöses hus,
han störtar de gudlösa i olycka.

13 Den som stänger sitt öra
för den fattiges rop
ska själv ropa utan att få svar.

14 Hemlig gåva dämpar vrede,
en skänk i fickan stillar stark ilska.

15 Att rätt skipas
är den rättfärdiges glädje
men förbrytarnas skräck.

16 Den som villar bort sig
från klokhetens väg
hamnar i de dödas församling.

17 Den som älskar fest blir fattig,
den som älskar vin och olja
blir inte rik.

18 Den gudlöse ges som lösen
för den rättfärdige,
den trolöse sätts i de ärligas ställe.

19 Bättre bo i ett öde land
än tillsammans med en grälsjuk
och elak kvinna.

20 Den vise har dyrbara skatter
och salvor i sin boning,
en dåraktig människa
slösar bort det.*

21 Den som strävar efter
rättfärdighet och godhet
finner liv, rättfärdighet och ära.

22 En vis man kan storma en stad
full av hjältar
och bryta ner det fäste de litade på.

23 Den som vaktar sin mun
och sin tunga
bevarar sitt liv från svårigheter.

24 Hånare kallas den som är fräck
och övermodig,
som handlar i måttlöst övermod.

25 Den lates begär blir hans död,
för hans händer vägrar arbeta.

26 Ständigt fikar han efter mer,
men den rättfärdige ger
utan att snåla.

27 De gudlösas offer är avskyvärt,
särskilt när det bärs fram i ont syfte.

28 Falskt vittne ska förgås,
den som lyssnar får tala till punkt.

29 Den gudlöse visar upp en trotsig min,
den ärlige går sin väg rakt fram.

30 Ingen vishet, ingen förmåga,
ingen plan kan lyckas
mot Herren.

31 Hästen rustas för stridens dag,
men segern kommer från Herren.

Fotnoter
21:4lykta   Andra handskrifter: ”nyodling”.
21:6ett jagande efter vind   Annan översättning: ”en flyktig vindpust”.
21:6för dem som söker döden   Andra handskrifter (så Septuaginta): ”en dödlig snara”.
21:9vrå på taket   Avskilt gästrum (jfr 2 Kung 4:10 ).
21:20dyrbara skatter och salvor   Annan översättning: ”lager av läckerheter och olivolja”.

Parallellställen
21:1Ps 33:15.
21:2Ords 16:2 Luk 16:15.
21:31 Sam 15:22 Jes 1:11f Hos 6:6 Matt 9:13 12:7.
21:4Ps 101:5 Ords 10:16 13:9 20:20.
21:5Ords 10:4 12:24 27 13:4 14:23 28:20.
21:6Ords 10:2 Jak 5:1f.
21:8Ords 2:15 14:2 Jes 59:8.
21:9Ords 25:24.
21:11Ords 19:25.
21:121 Mos 18:20 19:23f Ps 34:17 Pred 5:7.
21:141 Sam 25:18f Ords 17:8 23 18:16.
21:17Ords 23:20f Luk 15:13f.
21:18Est 7:9f Ords 11:8.
21:19Ords 25:24 27:15.
21:21Matt 5:6 Jak 2:13.
21:22Ords 24:5 Pred 7:20 9:16 18.
21:23Ords 13:3.
21:25Ords 20:4.
21:27Ords 15:8 Jes 1:11f.
21:285 Mos 19:18f Ords 19:5 9.
21:30Job 5:12f Ords 11:21 Jes 8:10 Apg 5:38f 1 Kor 3:19 2 Kor 13:8.
21:31Ps 33:16f 144:10 147:10f.