× 
 Från
 Till
 Metod

 


1 Beröm dig inte

av morgondagen,
för du vet inte
vad den bär i sitt sköte.

2 Låt en annan berömma dig
och inte din egen mun,
en främmande
och inte dina egna läppar.

3 Stenen är tung och sanden en börda,
men dårens vrede är tyngre än båda.

4 Vreden är grym
och harm en störtflod,
men vem kan uthärda svartsjuka?

5 Bättre öppen tillrättavisning
än dold kärlek.

6 Vännens slag ges i trofasthet,
ovännens kyssar i överflöd.*

7 Den mätte ratar* honung,
men för den hungrige
är allt bittert sött.

8 Som en fågel som flyr från sitt bo
är en man som flyr från sitt hem.

9 Salvor och rökelse gör hjärtat glatt,
så även ömhet från en vän
som ger uppriktiga råd.

10 Överge inte din vän
och din fars vän,
gå inte till din brors hem
när du råkar i nöd.
Bättre nära granne
än bror långt borta.

11 Bli vis, min son,
så gläder du mitt hjärta,
och jag kan ge min belackare svar.

12 Den kloke ser faran
och söker skydd,
de okunniga fortsätter
och får sitt straff.

13 Ta kläderna från den som
går i borgen för en främling,
kräv pant när det gäller
en okänd.

14 Att högljutt välsigna* sin nästa
tidigt på morgonen
kan uppfattas som en förbannelse.

15 Som ett ständigt takdropp
en regnig dag
är en grälsjuk kvinna.
16 Att hejda henne
är som att hejda vinden
och gripa i olja
med sin högra hand.

17 Järn skärper järn,
den ena människan den andra.

18 Den som vårdar ett fikonträd
får äta dess frukt,
den som sköter om sin herre
blir ärad.

19 Som vattnet speglar ansiktet,
så speglar hjärtat människan.

20 Dödsriket och avgrunden
blir aldrig mätta,
inte heller människans ögon.

21 Silvret prövas i degeln
och guldet i ugnen,
och mannen genom sitt rykte.

22 Även om du krossar dåren
bland grynen i morteln
går inte hans dårskap ur honom.

23 Håll noga reda på
hur dina får har det,
ha omsorg om dina hjordar.
24 Rikedom varar ju inte för evigt.
Består ens en krona
från släkte till släkte?
25 När nytt gräs syns efter slåttern
och foder samlas in från bergen,
26 då har du lamm som ger kläder
och bockar att köpa åkermark för,
27 då har du getmjölk nog
till föda åt dig och ditt hus
och dina tjänarinnors
uppehälle.

Fotnoter
27:6i överflöd   Annan översättning: ”bedrar”.
27:7ratar   Så Septuaginta. Andra handskrifter: ”trampar på”.
27:14välsigna   Man hälsade normalt i form av en välsignelse (Rut 2:4 , 1 Sam 25:6 , Luk 10:5 ).

Parallellställen
27:1Jak 4:13f.
27:2Jer 9:23 2 Kor 10:12 18.
27:3Job 5:2 6:3 Pred 7:10.
27:4Ords 6:34f Jak 1:20.
27:6Ps 141:5 Ords 20:30 Matt 26:49.
27:102 Sam 10:2 Ords 18:24.
27:11Ords 10:1 23:15 29:3.
27:12Ords 22:3.
27:13Ords 20:16 22:26.
27:15Ords 19:13 25:24.
27:20Ords 30:16 Pred 1:8 4:8 Hab 2:5.
27:21Ords 17:3.
27:23Ords 12:10 Joh 10:11.
27:241 Tim 6:7.