× 
 Från
 Till
 Metod

 


1 Gott namn är mer värt

än stor rikedom,
gott anseende bättre
än silver och guld.

2 Rik och fattig lever sida vid sida*,
Herren har gjort dem båda.

3 Den kloke ser faran
och söker skydd,
de okunniga fortsätter
och får sitt straff.

4 Lön för ödmjukhet
och vördnad för Herren
är rikedom, ära och liv.

5 Törnen och snaror
finns på den falskes väg,
den som vill bevara sitt liv
håller sig borta från dem.

6 Vänj den unge
vid* den väg han ska vandra*,
så viker han inte av från den
när han blir gammal.

7 Den rike råder över de fattiga,
den som lånar
blir långivarens slav.

8 Den som sår orätt får skörda fördärv,
hans vredes stav ska få ett slut*.*

9 Den som unnar andra gott*
blir välsignad,
för han delar sitt bröd
med den fattige.

10 Driv ut hånaren,
så upphör grälet
och det blir slut på bråk
och förolämpningar.

11 Den som älskar hjärtats renhet
och talar vänligt får kungen till vän.

12Herrens ögon vakar över kunskapen,
han gör den trolöses ord om intet.

13 Den late säger:
”Det är ett lejon där ute,
jag kan bli dödad mitt på gatan!”

14 Främmande kvinnors mun
är en djup grop,
den Herren är vred på faller i den.

15 Oförnuft häftar vid barnets hjärta,
fostrans ris driver bort det.

16 Att förtrycka den fattige
för att få mer*
och att ge åt en rik
leder bara till förlust.
De visas ord (22:17-24:22)
17 Vänd ditt öra hit
och hör de visas ord*,
lägg min kunskap på ditt hjärta.
18 Det är gott att du bevarar dem
i ditt inre
och ständigt har dem alla
på dina läppar.
19 För att du ska lita till Herren
undervisar jag i dag just dig.
20 Ja, jag har skrivit till dig
trettio ord* med råd och kunskap
21 för att lära dig
sanningens tillförlitliga ord,
så att du rätt kan svara
dem som har sänt dig.

22 Plundra inte den fattige
för att han är fattig
och krossa inte den olycklige
i rätten,
23 för Herren ska ta sig an deras sak,
dem som rövar från dem
ska han beröva livet.

24 Ge dig inte i lag
med en lättretad man
och umgås inte
med en hetlevrad,
25 så att du lär dig hans vägar
och lägger en snara för ditt liv.

26 Var inte bland dem
som ger handslag
och går i borgen för lån.
27 Varför ska de få ta
sängen du ligger på
när du inte kan betala?

28 Flytta inte en gammal gränssten
som dina fäder har rest.

29 Ser du en man
som är skicklig i det han gör?
Han ska stå i kungars tjänst,
han ska inte tjäna okända.

Fotnoter
22:2lever sida vid sida   Ordagrant: ”möts”.
22:6Vänj … vid   Annan översättning: ”Invig … i”.
22:6den väg han ska vandra   Ordagrant: ”hans väg”.
22:8hans vredes stav ska få ett slut   Andra handskrifter (Septuaginta): ”en stav ska göra slut på hans verk”.
22:8 Septuaginta har här ett ordspråk (22:8 b) som citeras av Paulus i 2 Kor 9:7 : ”Gud välsignar en glad och givmild man, men gör slut på hans gärningars tomhet.”
22:9unnar andra gott   Ordagrant: ”har ett gott öga”.
22:16för att få mer   Annan översättning: ”ger honom mer”.
22:17de visas ord   Avsnittet ###buildFootNoteLink2, bok i saknas!:22 har en del likheter med den egyptiska vishetsskriften ”Amenemopes lära”, som är skriven i trettio korta kapitel (jfr vers 20).
22:20trettio ord   Annan översättning: ”sedan länge”.

Parallellställen
22:1Pred 7:2.
22:22 Mos 15:11 Ords 14:31 17:5 29:13.
22:3Ords 27:12.
22:4Ords 15:33 18:12.
22:6Ords 20:11 Ef 6:4.
22:8Job 4:8f Ords 11:18 Hos 8:7 10:12f Gal 6:7f.
22:9Ords 19:17 28:27.
22:10Ords 26:20.
22:11Ords 16:13 Ps 24:4 Matt 5:8.
22:13Ords 26:13.
22:14Ords 5:3 7:25f 23:27 Pred 7:26f.
22:15Ords 13:24 19:18 23:13f.
22:17Ords 1:5f 2:1f 3:1f 4:1f 5:1f.
22:19Ps 71:5.
22:222 Mos 23:6 Sak 7:10.
22:23Ps 35:1 10 Ords 23:11.
22:24Ords 29:22.
22:26Ords 6:1f 11:15 17:18 20:16 27:13.
22:285 Mos 19:14 27:17 Job 24:2 Ords 23:10 Hos 5:10.
22:291 Mos 41:39f.