× 
 Från
 Till
 Metod

 


1 Den som får mycket

tillrättavisning
men förblir hårdnackad
ska krossas plötsligt utan räddning.

2 När de rättfärdiga blir fler*
gläder sig folket,
när den gudlöse härskar
suckar folket.

3 Den som älskar vishet gläder sin far,
den som umgås med prostituerade
förstör vad han äger.

4 Genom rättvisa
bygger kungen upp landet,
men genom höga pålagor*
river han ner det.

5 Den som smickrar sin nästa
lägger ut ett nät för hans fötter.

6 En ond människa snärjs av sin synd,
men den rättfärdige
kan jubla och vara glad.

7 Den rättfärdige känner
de fattigas sak,
den gudlöse visar
ingen förståelse.

8 Hånare uppviglar staden,
de visa stillar vreden.

9 När en vis man går till rätta
med en dåre,
blir dåren arg eller skrattar
och det blir ingen ro.

10 De blodtörstiga hatar den hederlige,
men de ärliga skyddar hans liv.

11 Dåren släpper lös all sin vrede*,
men den vise håller den tillbaka.

12 Den furste som lyssnar
till lögnaktigt tal
får bara gudlösa tjänare.

13 Den fattige och förtryckaren
lever sida vid sida*,
Herren ger ljus åt bådas ögon.

14 Den kung som dömer de fattiga rätt,
hans tron ska bestå för alltid.

15 Ris och tillrättavisning ger vishet,
men ett ouppfostrat barn
drar skam över sin mor.

16 När de gudlösa blir fler,
frodas synden,
men de rättfärdiga
ska se deras fall.

17 Fostra din son, så ger han dig ro
och ljuvlig lycka åt din själ.

18 Utan uppenbarelsen
går folket vilse,
lycklig är den som tar vara
på Guds undervisning.

19 Ord fostrar ingen tjänare,
han förstår men fogar sig inte.

20 Ser du en man som talar förhastat?
Det är mer hopp om dåren
än om honom.

21 Om man skämmer bort sin tjänare
från hans ungdom
blir han till sist oregerlig*.

22 En argsint man skapar gräl,
den hetlevrade förgår sig ofta.

23 En människas högmod
förödmjukar henne,
men den ödmjuke vinner ära.

24 Den som delar byte med en tjuv
hatar sitt eget liv,
han hör eden* men berättar inget.

25 Människofruktan blir en snara,
men den som förtröstar på Herren
blir beskyddad.

26 Många söker en furstes ynnest,
men av Herren får var och en
sin rätt.

27 De rättfärdiga avskyr
den som gör orätt,
de gudlösa avskyr
den som lever rätt.

Fotnoter
29:2blir fler   Annan översättning: ”frodas” (även i vers 16).
29:4genom höga pålagor   Annan översättning: ”genom att ta mutor”.
29:11vrede   Ordagrant: ”ande”.
29:13lever sida vid sida   Ordagrant: ”möts”.
29:21oregerlig   Grundtexten svårtolkad.
29:24eden   Kallelsen att vittna, med förbannelse över den som vittnar falskt under ed.

Parallellställen
29:1Ords 13:18 15:10 Jes 1:5 20 28 66:4 Jer 7:13f.
29:22 Mos 2:23 6:9 Est 8:15 Ords 11:10 28:12 28.
29:3Ords 10:1 15:20 27:11 Luk 15:13 30.
29:42 Krön 9:8 Ords 28:16.
29:5Ps 5:10 Ords 11:9.
29:6Ords 12:13 22:5 Pred 9:12.
29:7Ords 28:5 31:8f.
29:82 Sam 20:16f Ords 28:2 Pred 9:18.
29:9Jes 57:20f.
29:11Ords 17:27 19:11.
29:13Ords 22:2.
29:14Ords 16:12 20:28 Jes 11:4.
29:15Ords 13:24 22:15 23:13f.
29:16Ps 58:11 91:8.
29:17Ords 19:18.
29:18Ps 1:1f 119:1f 2 Tim 3:15f 2 Petr 1:19.
29:20Ords 26:12 Pred 5:1 Jak 1:19f 3:5f.
29:22Ords 14:29 15:18 22:24 27:4 Jak 1:20.
29:23Job 22:29 Ords 15:33 18:12 Luk 14:11 Jak 4:6 10 1 Petr 5:5f.
29:243 Mos 5:1.
29:25Ps 2:12 118:7f Ords 16:20 Matt 10:28.
29:27Ps 15:4 Joh 15:19 17:14 1 Petr 4:4.