× 
 Från
 Till
 Metod

 

Vishetens storhet

1 Lyssna, barn,

till er fars förmaning,
ta vara på den så att ni får förstånd.
2 God lärdom ger jag er,
överge inte min undervisning.
3 För jag har själv varit barn
och haft en far,
varit liten och min mors ende son.
4 Då undervisade han mig
och sade till mig:
Låt ditt hjärta hålla fast
vid mina ord.
Bevara mina bud, så får du leva.
5 Vinn vishet, vinn förstånd!
Glöm inte vad min mun har sagt
och vik inte av från det.

6 Överge inte visheten,
så ska hon bevara dig.
Älska henne,
så ska hon skydda dig.
7 Visheten är det viktigaste.*
Vinn vishet, vinn förstånd
med allt du äger.
8 Håll henne högt,
så ska hon upphöja dig.
Hon ger dig ära
när du omfamnar henne.
9 En skön krans
ska hon sätta på ditt huvud,
en ärekrona ska hon räcka dig.
Ljusets och mörkrets väg
10 Hör, min son,
ta emot mina ord,
så blir dina levnadsår många.
11 Jag lär dig vishetens väg,
jag leder dig på rätta stigar.
12 När du går
ska inget hindra dina steg,
när du springer
ska du inte snava.
13 Håll fast vid min förmaning,
släpp den inte.
Bevara den, för den är ditt liv.
14 Gå inte in på de gudlösas stig,
vandra inte på de ondas väg.
15 Undvik den, gå inte in på den,
vik av från den och gå förbi.
16 De kan inte sova
om de inte fått göra något ont,
de mister sin sömn
om de inte fått någon på fall,
17 för de äter ondskans bröd
och dricker våldets vin.

18 De rättfärdigas stig
är som gryningens ljus,
som växer i klarhet
tills dagen når sin höjd.
19 Men de gudlösas väg
är som djupaste mörker,
de märker inte
vad som blir deras fall.

20 Min son,
ta vara på vad jag säger,
vänd ditt öra till mina ord.
21 Låt dem inte vika från din blick,
bevara dem i ditt hjärtas djup,
22 för de är liv för den som finner dem
och läkedom för hela hans kropp.
23 Mer än allt som ska bevaras,
bevara ditt hjärta*,
för därifrån utgår livet.
24 Gör dig fri från munnens falskhet,
låt läpparnas svek
vara fjärran från dig.
25 Låt dina ögon se rakt fram,
rikta din blick rakt framför dig.
26 Tänk på* stigen
där din fot går fram,
låt alla dina vägar vara rätta.
27 Vik inte av åt höger eller vänster,
håll din fot borta från det onda.

Fotnoter
4:7Visheten är det viktigaste.   Annan översättning: ”Vishetens början är:”.
4:23hjärta   Står i Bibeln för hela den inre människan, tanken lika väl som känslan (16:9 , 24:2 ).
4:26Tänk på ... rätta   Annan översättning: ”Jämna ... stadiga”.

Parallellställen
4:1Ords 1:8 13:1.
4:31 Krön 22:5.
4:43 Mos 18:5 1 Krön 28:9 Ords 7:2 19:16 Luk 10:28.
4:81 Sam 2:30.
4:9Ords 1:9 Jes 28:5.
4:102 Mos 20:12 Ords 3:2.
4:11Ps 23:3 27:11 32:8.
4:12Ps 18:36 Ords 3:23.
4:13Ords 3:22.
4:14Ps 1:1 Ords 1:10 15 3:31.
4:20Ords 2:2 5:1.
4:21Ords 3:21 7:1f.
4:26Ps 119:5.
4:275 Mos 5:32 Jos 1:7 Jes 30:21 2 Kor 6:7.