× 
 Från
 Till
 Metod

 

Den gode herden

1 En psalm av David.


Herren är min herde,
mig ska inget fattas.
2 Han låter mig vila på gröna ängar,
han för mig till vatten
där jag finner ro.
3 Han ger liv åt* min själ,
han leder mig på rätta vägar
för sitt namns skull.

4 Även om jag vandrar
i dödsskuggans dal
fruktar jag inget ont,
för du är med mig.
Din käpp och stav*,
de tröstar mig.
5 Du dukar för mig ett bord
i mina fienders åsyn,
du smörjer mitt huvud med olja*
och låter min bägare flöda över.
6 Ja, godhet och nåd ska följa mig
i alla mina livsdagar,
och jag ska bo i*Herrens hus
för alltid.

Fotnoter
23:3ger liv åt   Annan översättning (så Septuaginta): "återför", "omvänder".
23:4käpp och stav   Den kraftigare käppen var ett skydd mot vilda djur, staven ett stöd på vandringen.
23:5smörjer mitt huvud med olja   Hedersbetygelse som visas en välkommen gäst (jfr Luk 7:46 ).
23:6bo i   Annan översättning: "återvända till".

Parallellställen
23:1Ps 80:2 Jes 40:11 Jer 23:4 Hes 34:23 Joh 10:11f Hebr 13:20 1 Petr 2:25 5:4.
23:2Hes 34:14 Upp 7:17.
23:3Jer 31:33.
23:4Ps 46:3 Jes 50:10 Rom 8:35f 1 Kor 15:55f.
23:5Ps 92:11 Luk 7:46.
23:6Ps 15:1 27:4 84:5.