× 
 Från
 Till
 Metod

 

Varning för olika slags dårskap

1 Min son, har du gått i borgen

för din nästa
och gett ditt handslag
åt en främling?
2 Har du blivit snärjd av dina ord
och fångad av vad din mun
har sagt?
3 Gör då så här, min son,
för att rädda dig när du hamnat
i din nästas våld:
Gå och ödmjuka dig
och ge honom ingen ro,
4 unna inte dina ögon någon sömn
eller dina ögonlock en blund,
5 rädda dig som en gasell
ur hans grepp
och en fågel ur jägarens våld.

6 Gå till myran, du late,
se hur hon gör och bli vis.
7 Hon har varken furste,
förman eller herre,
8 men hon skaffar sin föda
om sommaren
och samlar sin mat
under skördetiden.
9 Hur länge ska du ligga, du late?
När ska du resa dig
ur din sömn?
10 Sov lite till, slumra lite till,
ligg lite till med armarna i kors,
11 så kommer fattigdomen över dig
som en rövare*
och nöden som en beväpnad man.

12 En fördärvad människa,
en ond man
är den som går
med falskhet i sin mun,
13 som blinkar med ögonen,
skrapar med foten,
gör tecken med fingrarna.
14 Han har svek i sitt hjärta,
han smider ständigt onda planer
och skapar gräl.
15 Därför kommer hans olycka
med hast,
han krossas plötsligt utan räddning.

16 Sex saker är det som Herren hatar,
sju som han avskyr:
17 stolta ögon, en falsk tunga,
händer som spiller oskyldigt blod,
18 ett hjärta som smider onda planer,
fötter som skyndar
till det som är ont,
19 ett falskt vittne som främjar lögn
och den som skapar gräl
mellan bröder.
Varning för äktenskapsbrott
20 Min son, håll fast vid din fars bud
och förkasta inte
din mors undervisning.
21 Bär dem alltid
bundna vid ditt hjärta,
fäst dem vid din hals.
22 Låt dem leda dig när du går,
vaka över dig när du ligger
och tala till dig när du vaknar.

23 Budet är en lykta
och undervisningen ett ljus,
förmanande tillrättavisning
är en väg till livet.
24 De ska bevara dig
från den onda kvinnan*,
från den främmandes hala tunga.
25 Ha inte begär i ditt hjärta
till hennes skönhet
och låt henne inte fånga dig
med sina blickar,
26 för en prostituerad
kan ta din sista brödbit,
men en gift kvinna
jagar din dyrbara själ*.
27 Kan man bära eld i sin famn
utan att kläderna blir brända?
28 Eller kan man gå på glödande kol
utan att fötterna blir svedda?
29 Så går det den
som går in till sin nästas hustru,
ingen som rör henne
blir ostraffad.

30 Föraktar man inte* tjuven som stjäl
för att äta sig mätt
när han är hungrig?
31 Blir han ertappad
får han betala sjufalt*
och ge ifrån sig allt han har
i sitt hus.
32 Den som begår äktenskapsbrott
saknar vett,
den som gör så fördärvar sitt liv.
33 Plåga och skam är vad han vinner,
hans vanära utplånas aldrig,
34 för mannens vrede är svartsjuk,
han skonar inte på hämndens dag.
35 Han tar inte emot
några försoningsgåvor,
han bryr sig inte om
dina stora mutor.

Fotnoter
6:11rövare   Annan översättning: ”lösdrivare”.
6:24den onda kvinnan   Annan översättning: ”din nästas hustru”.
6:26jagar din dyrbara själ   Äktenskapsbrott är en synd som straffades med döden (5 Mos 22:22 ).
6:30Föraktar man inte   Annan översättning: ”Man föraktar inte”.
6:31sjufalt   Symbolisk förstärkning (jfr Matt 18:21 ). Tjuvar bötade normalt mindre än så (jfr Luk 19:8 ).

Parallellställen
6:1Ords 11:15 17:18 20:16 22:26 27:13.
6:4Ps 132:4.
6:5Ps 91:3 124:7.
6:6Job 12:7 Ords 30:25.
6:8Ords 10:5 30:25.
6:10Ords 20:13 24:33f Pred 4:5.
6:11Ords 20:13.
6:12Ords 16:30.
6:13Ps 35:19 Ords 10:10.
6:17Ps 101:5 120:2 Ords 12:22 16:5.
6:18Ords 24:2 Jes 59:7.
6:19Ords 19:5 21:28 Rom 1:29f.
6:20Ords 1:8 3:1 7:1.
6:215 Mos 6:8 Ords 3:3 7:3.
6:225 Mos 6:7 Ps 1:2 Ords 3:23f.
6:23Ps 19:9 119:105 2 Petr 1:19.
6:24Ords 2:16 5:3 7:5 21.
6:312 Mos 22:1f.
6:34Rom 13:4.