× 
 Från
 Till
 Metod

 

Synd, bekännelse och frälsning

1 Se, Herrens hand är inte

för kort för att frälsa,
hans öra är inte
för dövt för att höra.
2 Nej, det är era missgärningar
som skiljer er från er Gud,
era synder döljer
hans ansikte för er
så att han inte hör er.
3 För era händer är fläckade av blod,
era fingrar av skuld.
Era läppar talar lögn,
er tunga bär fram ondska.
4 Ingen ropar efter rättfärdighet,
ingen dömer med sanning.
De litar till tomhet och talar lögn,
de går havande med olycka
och föder fördärv.
5 De kläcker ormägg
och väver spindelnät.
Den som äter av deras ägg dör,
och krossas ett
kommer det ut en orm.
6 Deras spindelnät
duger inte till kläder,
de kan inte skyla sig själva
med vad de tillverkat.
Deras verk är ondskans verk,
deras händer utövar våld.
7 Deras fötter rusar
till det som är ont,
de är snabba
att spilla oskyldigt blod.
Deras tankar är fördärvets tankar,
förödelse och elände
råder på deras vägar.*
8 Fridens väg känner de inte,
rätten följer inte i deras spår.
De går krokiga stigar,
ingen som vandrar dem
vet vad frid är.

9 Därför är rättvisan fjärran från oss,
rättfärdigheten når oss inte.
Vi väntar på ljus,
men här råder mörker,
på solsken,
men vi vandrar i dunkel.
10 Vi famlar som blinda längs väggen,
famlar som om vi inte hade ögon.
Vi stapplar mitt på dagen
som vore det skymning.
Bland de friska* är vi som döda.
11 Vi brummar alla som björnar
och kuttrar sorgset som duvor.
Vi väntar på rättvisa,
men den kommer inte,
efter frälsning,
men den är fjärran från oss.

12 Våra brott inför dig är många,
våra synder vittnar mot oss.
Våra brott följer med oss,
vi känner våra missgärningar.
13 Vi har gjort uppror
och förnekat Herren,
vi har vänt vår Gud ryggen.
Vi har talat förtryck och avfall,
tänkt ut och fört fram
lögnaktiga ord från våra hjärtan.
14 Rättvisan trängs tillbaka,
rättfärdigheten står långt borta,
för sanningen vacklar på torget,
det som är rätt
kan inte komma fram.
15 Sanningen har försvunnit,
och den som undviker det onda
blir plundrad.

Detta såg Herren,
och han var missnöjd med
att det inte fanns någon rättvisa.
16 Han såg att ingen steg fram,
han var förundrad
över att ingen grep in.
Då hjälpte honom hans egen arm,
och hans rättfärdighet
stödde honom.
17 Han klädde sig i rättfärdighet
som pansar
och satte frälsningens hjälm
på sitt huvud.
Han klädde sig i hämndens dräkt
som klädsel
och svepte sig i lidelse
som en mantel.
18 Efter deras gärningar
ska han löna dem,
med vrede över hans motståndare,
hämnd över hans fiender.
Han ska löna kustländerna
för vad de har gjort.
19 Så ska man frukta Herrens namn
i väster
och hans härlighet
där solen går upp.
När fienden bryter fram
som en flod,
ska Herrens Ande
driva honom på flykten.
20 Återlösaren ska komma till Sion
och till dem i Jakob som vänder om
från sitt uppror,
säger Herren.*

21 Detta är mitt förbund med dem, säger Herren: Min Ande som är över dig och mina ord som jag har lagt i din mun ska inte vika ur din mun eller ur dina barns eller barnbarns mun, från nu och till evig tid, säger Herren.


Fotnoter
59:7f Citeras av Paulus i Rom 3:15f .
59:10de friska   Grundtexten svårtolkad.
59:20 Citeras av Paulus i Rom 11:26f som profetia om Messias.

Parallellställen
59:14 Mos 11:23 Jes 50:2.
59:2Jes 57:17 Mika 3:4.
59:3Ords 6:16f Jes 1:15.
59:4Job 15:35 Ps 7:15 Jer 9:5.
59:6Job 8:14f.
59:7Ords 1:16 Klag 4:13 Rom 3:15f.
59:105 Mos 28:29.
59:11Jes 38:14 Hes 7:16 Nah 2:8.
59:12Ps 38:5 51:5 Jer 3:13 14:7.
59:13Ps 5:7 10 Hos 7:14 2 Petr 2:1.
59:14Hab 1:4 Sak 8:16.
59:15Ps 12:2 Hos 4:1.
59:16Ps 98:1 Jes 63:5.
59:17Ef 6:14 17 1 Tess 5:8.
59:19Jes 30:27 33 45:6 Mal 1:11.
59:20Jes 1:27 10:21f Luk 1:68 2:38 Rom 11:26.
59:21Jes 51:16 Jer 1:9.