× 
 Från
 Till
 Metod

 

Vishetens inbjudan

1 Visheten har byggt sitt hus,

hon har huggit ut*
sina sju pelare.
2 Hon har slaktat sin boskap,
blandat sitt vin
och dukat sitt bord.
3 Hon har sänt ut sina tjänarinnor,
hon ropar från stadens
översta höjder:*
4 ”Du som är okunnig, kom hit!”
Till den som saknar vett säger hon:
5 ”Kom, ät av mitt bröd
och drick av det vin
som jag blandat!
6 Lämna okunnigheten
så får ni leva,
och gå fram på förståndets väg.

7 Den som tillrättavisar en hånare
får ta emot hån,
den som förmanar en gudlös
får förakt.
8 Förmana inte en hånare,
han kommer bara att hata dig.
Förmana den som är vis,
han kommer att älska dig.
9 Ge åt den vise
och han blir ännu visare,
undervisa den rättfärdige
och han lär sig mer.
10 Att vörda Herren
är början till vishet,
att känna den Helige är förstånd,
11 för genom mig
blir dina dagar många
och dina levnadsår förökas.
12 Är du vis hjälper din vishet dig,
hånar du får du bära det själv.
Oförnuftets inbjudan
13 Dårskapen är en rastlös kvinna,
okunnig och utan vett.
14 Hon sitter vid dörren till sitt hus,
på en tron högt uppe i staden.
15 Hon ropar till dem
som går vägen förbi,
till dem som går sina stigar
rakt fram:
16 ”Du som är okunnig, kom hit!”
Till den som saknar vett
säger hon:
17 ”Stulet vatten är sött,
hemligt bröd är ljuvligt!”
18 Men han vet inte
att de döda är där,
att hennes gäster
hamnar i dödsrikets djup.

Fotnoter
9:1huggit ut   Andra handskrifter (Septuaginta): ”satt upp”.
9:3stadens översta höjder   Här låg en stads kungapalats (jfr 2 Sam 11:2 ) eller tempel (jfr Jes 2:2 ).

Parallellställen
9:2Ps 23:5 Matt 22:4 Luk 14:16f.
9:3Ords 1:20 8:2.
9:7Ords 23:9 Matt 7:6.
9:8Ps 141:5 Ords 15:12 23:9.
9:9Ords 1:5.
9:10Job 28:28 Ps 111:10 Ords 1:7.
9:11Ords 3:2 16 4:10 8:35 10:27.
9:13Ords 7:11.
9:17Ords 5:15 20:17.
9:18Ords 2:18 7:27.