× 
 Från
 Till
 Metod

 


1 Tänk på din Skapare

i din ungdoms dagar,*
innan de onda dagarna kommer
och åren då du säger:
”De ger mig ingen glädje” –
2 innan solen och ljuset
och månen och stjärnorna
förmörkas
och molnen kommer åter
efter regnet,
3 då husets väktare darrar
och de starka männen* sviker,

då malerskorna* slutat mala

eftersom de blivit så få
och spejarna* har det mörkt
i sina gluggar,
4 då båda portarna
mot gatan* stängs till
och ljudet från kvarnen försvagas,
då man vaknar av fågelsång
och sångens alla döttrar
sänker rösten,
5 då man är rädd för var backe
och farorna på vägen,
då mandelträdet* blommar,
gräshoppan släpar sig fram
och kaprisknoppen* saknar kraft,
då människan går till
sin eviga boning
och gråtarna går omkring
på gatan,

6 innan silvertråden brister

och guldskålen slås sönder,
innan krukan vid källan krossas
och hjulet går sönder
vid brunnen,
7 då stoftet vänder åter
till jorden det kom från
och anden vänder åter
till Gud som gav den.

8 Förgängligt, förgängligt!
säger Predikaren.
Allt är förgängligt!
Slutord

9 För övrigt var Predikaren en vis man som ständigt undervisade folket*. Han övervägde, utforskade och författade många ordspråk*. 10 Predikaren sökte finna de rätta orden och skriva sanningens ord rakt och rätt.


11 De visas ord är som uddar,
som indrivna spikar
är deras samlade tänkespråk.
De är gåvor
från en och samma Herde.

12 För övrigt, min son,
låt varna dig!
Det är ingen ände
på det myckna bokskrivandet,
och mycket studerande
gör kroppen trött.

13 Detta är slutsatsen,
när allt blivit hört:
Frukta Gud
och håll hans bud,
det gäller alla människor*.
14 För Gud ska föra fram
alla gärningar vid domen,
med allt som är fördolt,
både gott och ont.

Fotnoter
12:1Tänk på din Skapare i din ungdoms dagar   Som Salomo i sin ungdom (1 Kung 3:3f ).
12:3husets väktare … de starka männen   Troligen armarna och benen.
12:3malerskorna   Tänderna. Mjöl maldes dagligen av hushållets kvinnor.
12:3spejarna   Ögonen (jfr Dom 5:28 , 2 Sam 6:16 ).
12:4portarna mot gatan   Öronen. Städer och hus stängde sina portar vid skymningen.
12:5mandelträdet   Får vita blommor på våren (jfr Jer 1:11 med not). Står för håret (jfr Ords 16:31 ).
12:5kaprisknoppen är utan kraft   Tolkas vanligen som minskad sexuell lust.
12:9undervisade folket   Se t ex 1 Kung 8 (tempelinvigningen) och 10:8 , 24 (utländska gäster).
12:9många ordspråk   Enligt 1 Kung 4:32 skrev Salomo 3000 ordspråk. Se Ords 10- 29.
12:13det gäller alla människor   Ordagrant: ”för detta är hela människan”.

Parallellställen
12:1Ps 71:17f 119:9.
12:31 Mos 27:1.
12:71 Mos 2:7 3:19 Pred 3:20f Luk 23:46 Apg 17:25.
12:8Pred 1:2.
12:91 Kung 4:31.
12:11Ps 80:2 Jes 49:2 Jer 23:29 Hebr 4:12.
12:135 Mos 6:1f 24 Upp 14:7.
12:14Pred 11:9 1 Kor 4:5 2 Kor 5:10 Upp 20:12.