× 
 Från
 Till
 Metod

 

En gudfruktig kung

1 En psalm av David.


Om nåd och rätt vill jag sjunga,
dig, Herre, vill jag prisa.
2 Jag vill ge akt på*
den fullkomliga vägen*.
När kommer du till mig?
Jag vill vandra med rent hjärta
i mitt hus.

3 Jag vänder inte mitt öga
till det som är fördärvligt*.
Trolöshet hatar jag,
det får inte finnas hos mig.
4 Det falska hjärtat
ska bort från mig,
det onda vill jag inte veta av.
5 Den som baktalar sin nästa
ska jag förgöra,
stolta ögon och högmodigt hjärta
tål jag inte.
6 Mina ögon söker de trofasta i landet,
de ska bo hos mig.
Den som vandrar på
den fullkomliga vägen,
han ska tjäna mig.

7 Den som begår svek
får inte bo i mitt hus,
den som talar lögn
ska inte bestå inför mina ögon.
8 Varje morgon ska jag förgöra
alla gudlösa i landet
och utrota alla förbrytare
ur Herrens stad.

Fotnoter
101:2ge akt på   Annan översättning: "förstå" eller "ha framgång på".
101:2den fullkomliga vägen   Annan översättning: "de fullkomligas väg".
101:3fördärvligt   Ordagrant: "värdelöst".

Parallellställen
101:1Ps 89:2 92:2f 145:7.
101:5Ps 15:3 Ords 6:17f 21:4.
101:6Ords 22:11.
101:8Rom 13:4.