× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 101

En gudfruktig kung

1 En psalm av David.

Om nåd och rätt vill jag sjunga,dig, Herre, vill jag lovprisa.
2 Jag vill ge akt
på den fullkomliga vägen.När kommer du till mig?Jag vill föra en fullkomlig vandeldär jag bor i mitt hus.
3 Jag vänder ej mitt öga
till det onda.Att handla trolöst hatar jag,det skall inte finnas hos mig.
4 Ett falskt hjärta
må vara långt ifrån mig,det onda vill jag inte veta av.
5 Den som baktalar sin nästa,honom vill jag förgöra,den som har stolta ögon
och högmodigt hjärtatål jag inte.
6 Mina ögon ser efter de trofasta
i landet,för att de skall bo hos mig.Den som vandrar
på den fullkomliga vägen,han skall tjäna mig.

7 Den som handlar svekfulltfår inte bo i mitt hus,den som talar lögnskall inte bestå inför mina ögon.
8 Varje morgon skall jag förgöraalla ogudaktiga i landetoch utrota alla ogärningsmän
ur Herrens stad.