× 
 Från
 Till
 Metod

 

*
Salig är den som vördar Herren

1*Halleluja!
Salig är den som vördar Herren
och har stor glädje i hans bud.
2*Hans ättlingar
blir mäktiga på jorden,
de ärligas släkte blir välsignat.
3*Rikedom och välstånd
råder i hans hus,
hans rättfärdighet består för evigt.
4*För de ärliga går han upp
som ett ljus i mörkret,
nådig, barmhärtig och rättfärdig.

5*Det går väl för* den
som är barmhärtig och lånar ut,
som sköter sina saker
med rättfärdighet.
6*Han ska aldrig vackla,
den rättfärdige blir ihågkommen
för evigt.
7*Han är inte rädd för olycksbud,
hans hjärta är frimodigt
och litar på Herren.
8*Hans hjärta är tryggt
och utan fruktan,
till sist får han se sina fiender falla.
9*Han strör ut, han ger åt de fattiga,
hans rättfärdighet består
för evigt.
Hans horn ska höjas högt med ära.

10*Den gudlöse ser det
och grämer sig,
han gnisslar tänder
och tynar bort.
De gudlösas begär
blir det ingenting av.

Fotnoter
Ps 112 Alfabetisk psalm: varje halvvers börjar med en av det hebreiska alfabetets 22 bokstäver i ordning, utom vers 9 och 10 som rymmer tre begynnelsebokstäver.
112:1 Ps 1:2 , 119:1 , 128:1 .
112:2 Ps 25:13 , Ords 20:7 .
112:3 Ps 34:10 , Ords 3:16 , 8:18 .
112:4 Job 11:17 , Ps 97:11 , Jes 58:7f .
112:5 Ps 37:21 , 26, 41:2f , Ords 14:21 , Luk 6:34f .
112:5Det går väl för   Annan översättning: "God är".
112:6 Ords 10:7 , 30.
112:7 Ps 91:5f , 108:2 , Ords 1:33 , 3:24f .
112:8 Ps 91:8 , 118:7 , Ords 3:24f , Jes 12:2 .
112:9 1 Sam 2:1 , Ps 89:18 , 148:14 , Ords 11:24 , 2 Kor 9:9 .
112:10 Job 8:13f , 11:20 , Ps 37:12f , Ords 10:28 , 11:7 .