× 
 Från
 Till
 Metod

 

*
All ära åt Herren

1*Inte oss, Herre, inte oss
utan ditt namn ska du ge ära,
för din nåds
och din sannings skull.
2*Varför ska hednafolken få säga:
"Var är deras Gud?"
3*Vår Gud är i himlen,
han gör allt han vill.

4*Men deras avgudar
är silver och guld,
verk av människohänder.
5 De har mun men kan inte tala,
ögon men kan inte se.
6 De har öron men kan inte höra,
näsa men kan inte lukta,
7 händer men kan inte känna,
fötter men kan inte gå.
I sin strupe har de inget ljud.
8*De som har gjort dem blir som de,
likaså alla som litar till dem.

9*Israel, lita på Herren!
Han är deras hjälp och sköld.
10 Arons hus, lita på Herren!
Han är deras hjälp och sköld.
11 Ni som vördar Herren,
lita på Herren!
Han är deras hjälp och sköld.
12*Herren tänker på oss,
han välsignar –
han välsignar Israels hus,
han välsignar Arons hus,
13 han välsignar dem
som vördar Herren,
både små och stora.

14*Herren ska föröka er,
er och era barn.
15*Ni är välsignade av Herren
som har gjort himmel och jord.
16*Himlen är Herrens himmel,
och jorden har han gett
åt människors barn.
17*De döda prisar inte Herren,
ingen som gått ner i det tysta.
18*Men vi, vi lovar Herren
från nu och till evig tid.
Halleluja!

Fotnoter
Ps 115 sjungs tillsammans med Ps 116- 118 efter den judiska påskmåltiden (jfr Matt 26:30 , Mark 14:26 ).
115:1 Ps 79:9 .
115:2 Ps 42:4 , 11, 79:10 .
115:3 Job 23:13 , 42:2 , Ps 103:19 , 135:6 .
115:4 5 Mos 4:28 , 2 Kung 19:18 , Ps 96:5 , 135:15f , Jes 37:19 , 44:9f .
115:8 Jes 42:17 .
115:9 Ps 33:20 .
115:12 Ps 98:3 , 118:2f .
115:14 5 Mos 1:11 .
115:15 Matt 25:34 .
115:16 1 Mos 1:28 , Ps 89:12 .
115:17 Ps 6:6 , 31:18 , Jes 38:18 .
115:18 Ps 113:2 , 118:17 .