× 
 Från
 Till
 Metod

 

*
Herrens omsorg om den ringe
1*Halleluja!
Prisa, ni Herrens tjänare,
prisa Herrens namn!
2*Välsignat är Herrens namn
från nu och till evig tid!
3*Från solens uppgång
till dess nedgång
prisas Herrens namn.

4*Herren är upphöjd över alla folk,
hans ära når över himlen.
5*Vem är som Herren vår Gud,
han som tronar så högt,
6*som ser ner så djupt –
vem i himlen och på jorden*?
7*Han reser den ringe ur stoftet
och lyfter den fattige ur dyn
8*för att sätta honom bland furstar,
bland sitt folks furstar.
9*Han ger den ofruktsamma ett hem
som en lycklig mor med barn.
Halleluja!

Fotnoter
Ps 113 sjungs tillsammans med Ps 114 före den judiska påskmåltiden.
113:1 Ps 134:1 , 135:1 .
113:2 Ps 115:18 , 145:21 , Dan 2:20 .
113:3 Ps 50:1 , Mal 1:11 .
113:4 Ps 57:12 , 97:9 , 99:2 , 148:13 .
113:5 2 Mos 15:11 , Ps 103:19 , 138:6 , Jes 57:15 .
113:6 Ps 138:6 .
113:6vem i himlen och på jorden   Annan översättning: "i himlen och på jorden".
113:7 1 Sam 2:7f , Job 5:11 , Ps 107:41 , Luk 1:52 .
113:8 Job 36:7 .
113:9 1 Mos 21:2 , 1 Sam 1:20 , 2:5 , Jes 54:1 , Luk 1:57 , Gal 4:27 .