× 
 Från
 Till
 Metod

 

Tacksamhet för Herrens hjälp
1*Tacka Herren, för han är god,
evig är hans nåd.
2*Så ska Israel säga:
evig är hans nåd.
3 Så ska Arons hus säga:
evig är hans nåd.
4 Så ska de
som vördar Herren säga:
evig är hans nåd.

5*I min nöd ropade jag till Herren,
och Herren svarade
och gav mig rymlig plats.
6*Herren är med mig,
jag är inte rädd.
Vad kan en människa göra mig?
7*Herren är med mig,
han är min hjälpare.
Jag ska se i triumf
på dem som hatar mig.
8*Det är bättre att fly till Herren
än att lita till människor,
9*det är bättre att fly till Herren
än att lita till furstar.

10 Alla hednafolk omringade mig,
men i Herrens namn
avvärjde jag* dem.
11 De omringade mig
och inringade mig,
men i Herrens namn
avvärjde jag dem.
12 De omringade mig som bin,
men slocknade som eld i törne.
I Herrens namn
avvärjde jag dem.

13 De stötte mig hårt
för att få mig på fall,
men Herren hjälpte mig.
14*Herren är min styrka
och min lovsång,
han blev min frälsning.

15*Fröjderop om frälsning
hörs i de rättfärdigas hyddor:
"Herrens högra hand
gör mäktiga ting!
16Herrens högra hand upphöjer*,
Herrens högra hand
gör mäktiga ting!"
17*Jag ska inte dö,
utan leva och förkunna
Herrens gärningar.
18 Hårt har Herren tuktat mig,
men han utlämnade mig inte
åt döden.

19*Öppna för mig
rättfärdighetens portar,
jag vill gå in genom dem
och tacka Herren.
20 Detta är Herrens port,
de rättfärdiga går in genom den.
21 Jag tackar dig
för att du svarade mig
och blev min frälsning.
22*Stenen som husbyggarna
förkastade
har blivit en hörnsten.*
23Herren har gjort den till detta,
underbart är det i våra ögon.

24*Detta är dagen
som Herren har gjort,*
låt oss jubla och glädjas i dag*!
25 O, Herre, fräls*!
O, Herre, ge framgång!
26*Välsignad är han
som kommer i Herrens namn!
Vi välsignar er från Herrens hus.*
27*Herren är Gud,
och han gav oss ljus.
Ordna er i högtidsled
med lövrika kvistar
fram till altarets horn.*

28*Du är min Gud,
jag vill tacka dig.
Min Gud, jag vill upphöja dig.
29*Tacka Herren, för han är god,
evig är hans nåd.

Fotnoter
118:1 Ps 106:1 , 136:1f .
118:2 Ps 115:9f , 135:19f .
118:5 Ps 18:20 , 31:9 , 107:6 , 120:1 .
118:6 Ps 27:1 , 56:5 , 10, 12, Rom 8:31 , Hebr 13:6 .
118:7 Ps 54:6 , 9.
118:8 Ps 62:9f , 108:13 , Jer 17:5 .
118:9 Ps 146:3f .
118:10avvärjde jag   Annan översättning: "högg jag ner", även i vers 11 och 12.
118:14 2 Mos 15:2 , Jes 12:2 .
118:15 Ps 20:7 .
118:16upphöjer   Annan översättning: "är upphöjd".
118:17 Ps 115:17f , Hab 1:12 , Matt 16:18 , Rom 6:8f .
118:19 Jes 26:2 .
118:22 Jes 28:16 , Matt 21:42 , Apg 4:11 , 1 Petr 2:4f .
118:22 Citeras i Matt 21:42 m fl, Apg 4:11 och 1 Petr 2:7 som profetia om Jesus.
118:24 Jes 49:8 , Upp 19:7 .
118:24som Herren har gjort   Annan översättning: "då Herren handlade".
118:24i dag   Annan översättning: "över den" eller "över honom".
118:25fräls   Hebr. "Hosianna!", ett hyllningsrop som samtidigt var en bön och en bekännelse till Gud som Frälsare. Det användes så vid Jesu intåg i Jerusalem (Matt 21:9 m fl).
118:26 Matt 21:9 , 23:39 , Mark 11:9 , Luk 13:35 , 19:38 , Joh 12:13 .
118:26 Citeras i Matt 21:9 , 23:39 m fl med syftning på Jesus.
118:27 2 Mos 29:12 , 3 Mos 4:18 .
118:27Ordna er i högtidsled med lövrika kvistar fram till altarets horn   Annan översättning: "Bind högtidsoffret med rep vid altarets horn".
118:28 Ps 31:15 , 140:7 , Jes 25:1 .
118:29 Ps 106:1 .