× 
 Från
 Till
 Metod

 

Befriad ur stor nöd

1 En pilgrimssång av David.


Hade inte Herren varit med oss
– så ska Israel säga –
2 hade inte Herren varit med oss
när människor reste sig mot oss,
3*då hade de slukat oss levande
i sin brinnande vrede mot oss.
4 Då hade vattnen dränkt oss,
strömmen översköljt oss,
5*då hade de vilda vattenmassorna
översköljt oss.

6 Lovad är Herren
som inte lät oss bli rov
för deras käftar!
7 Vår själ kom undan
som fågeln ur jägarnas snara,
snaran brast och vi kom undan.
8*Vår hjälp är i Herrens namn,
han som har gjort
himmel och jord.

Fotnoter
124:3 Ps 94:17 , Ords 1:12 .
124:5 Job 38:11 , Ps 69:16 .
124:8 Ps 121:2 , 146:5f .