× 
 Från
 Till
 Metod

 

Herren svarar Job (Kap 38-39:35)

1Herren svarade Job ur stormvinden. Han sade:


2 Vem är den som fördunklar mitt råd
med ord utan förstånd?
3 Spänn bältet om livet som en man.
Jag ska fråga dig,
och du ska ge mig besked.

4 Var var du
när jag lade jordens grund?
Svara, om du vet och förstår.
5 Vem bestämde dess mått?
Du vet ju!
Och vem spände mätsnöret
över den?
6 Var fick dess grundpelare fäste?
Vem lade dess hörnsten,
7 medan morgonstjärnorna
sjöng tillsammans
och alla Guds söner ropade
av glädje?

8 Vem satte dörrar för havet
när det bröt fram ur moderlivet,
9 när jag gav det moln till kläder
och dimman till linda,
10 när jag bestämde dess gräns
och satte bom och dörrar
11 och sade: ”Hit men inte längre,
här ska dina stolta vågor
lägga sig”?

12 Har du under dina dagar
befallt dagen att gry
och visat gryningen dess plats
13 där den kan gripa jorden i dess hörn
så att de gudlösa skakas bort
från den?
14 Då ändrar jorden form
som leran under sigillet,
och allt träder fram som i ny dräkt.
15 Då mister de gudlösa sitt ljus,
och den höjda armen bryts av.

16 Har du stigit ner till havets källor
och vandrat på djupets botten?
17 Har dödens portar visat sig för dig,
har du sett dödsskuggans portar?
18 Har du sett ut över* jordens vidder?
Berätta, om du förstår allt detta.

19 Var går vägen dit där ljuset bor,
och var har mörkret sin boning,
20 så att du kan föra det till dess gräns
och finna stigarna till dess hus?
21 Du vet det, du var ju född då,
och dina dagars tal är stort!

22 Har du varit vid snöns förråd,
har du sett haglets förråd
23 som jag sparar till nödens tid,
till krigets och drabbningens dag?
24 Var går vägen dit där ljuset* delar sig,
där östanvinden breder ut sig
över jorden?

25 Vem öppnar rännor för regnflödet
och banar väg för åskans blixt,
26 för att sända regn
över folktomma trakter,
öknar där ingen människa finns,
27 för att mätta ödsliga ödemarker
och ge växt åt gräsets brodd?
28 Har regnet någon far?
Vem födde daggens droppar?
29 Från vilket sköte kom isen?
Och vem födde himlens rimfrost?
30 Vattnet blir hårt som sten,
djupets yta fryser till is.

31 Kan du knyta samman
Sjustjärnornas knippe
eller lossa Orions band?
32 Kan du föra fram himlens tecken
i rätt tid
och leda Björnen* och dess ungar?
33 Förstår du himlens lagar,
ordnar du dess välde över jorden?

34 Kan du höja din röst till molnen
och få vattenflöden att täcka dig?
35 Kan du sända ut blixtarna
så att de går ut
och säger till dig: ”Här är vi”?
36 Vem har lagt vishet i det fördolda,
och vem gav förstånd
åt luftens tecken?*
37 Vem har vishet att räkna skyarna?
Och vem tömmer ut
himlens vattenkärl
38 när myllan är hård och fast
och jordkokorna klibbat samman?

Fotnoter
38:18sett ut över   Annan översättning: ”fatta”.
38:24ljuset   Annan översättning: ”blixten”.
38:32Björnen   Dvs Stora Björn med Karlavagnen. Annan översättning: ”Lejonet”.
38:36det fördolda … luftens tecken   Annan översättning: ”det inre … hjärtat” eller ”hägern … tuppen”.

Parallellställen
38:1Job 40:1 Hes 1:4.
38:3Job 40:2 42:4.
38:4Ps 102:26 104:5 119:90 Ords 30:4.
38:5Ords 8:29 30:4 Jes 40:2.
38:8Job 26:10 Ps 104:6f.
38:101 Mos 1:9 Ps 33:7 Ords 8:29 Jer 5:22.
38:15Job 24:17.
38:24Joh 3:8.
38:25Job 28:26 Jer 10:13 Amos 4:7.
38:27Ps 104:14 107:35.
38:28Job 5:10 36:27 Jer 14:22.
38:29Job 37:10 Ps 147:16f.
38:31Job 9:9 Amos 5:8.