× 
 Från
 Till
 Metod

 

Från tårar till jubel

1*En pilgrimssång.


När Herren lät Sions fångar
komma åter,*
då var det som om vi drömde.
2*Då fylldes vår mun med skratt
och vår tunga med jubel,
då sade man bland folken:
"Herren har gjort stora ting
med dem!"
3 Ja, Herren har gjort stora ting
med oss,
och vi är glada.

4Herre, låt våra fångar komma åter
som strömmarna i Negev*!
5*De som sår med tårar
ska skörda med jubel.
6*Gråtande går de
och bär sitt utsäde,
jublande kommer de
och bär sina kärvar.

Fotnoter
126:1 Ps 14:7 , 85:2 , Jer 29:14 , Hos 6:11 .
126:1lät Sions fångar komma åter   Annan översättning: "återupprättade Sion" (även i vers 4).
126:2 Job 8:21 .
126:4strömmarna i Negev   Bäckfårorna i Negevöknen ligger torra större delen av året, men får liv genom den ofta plötsliga vinterfloden.
126:5 Ps 6:9 , 30:6 , Matt 5:4 , Luk 6:21 , Gal 6:8f .
126:6 Jes 35:10 .