× 
 Från
 Till
 Metod

 

Tacksamhet för räddning

1 En psalm, en sång för tempelinvigningen*. Av David.


2 Jag vill upphöja dig, Herre,
för du drog mig upp ur djupet
och lät inte mina fiender
triumfera över mig.
3Herre min Gud,
jag ropade till dig
och du helade mig.
4Herre, du förde min själ
upp ur dödsriket,
du tog mig levande bort
från dem som går* ner
i graven.

5 Lovsjung Herren, ni hans trogna,
prisa hans heliga namn!
6 Hans vrede varar ett ögonblick,
hans nåd hela livet.*
På kvällen gästar gråt,
på morgonen kommer jubel.

7 Jag sade i min trygghet:
"Jag ska aldrig vackla."
8Herre, i din nåd gav du
styrka åt mitt berg,
men du dolde ditt ansikte
och jag blev förskräckt.
9 Till dig, Herre, ropade jag,
till Herren bad jag om nåd:
10 Vad vinner du på mitt blod,
på att jag går ner i graven?
Kan stoftet tacka dig?
Kan det förkunna din trofasthet?
11 Hör, Herre,
och förbarma dig över mig!
Herre, var min hjälpare!

12 Du förvandlade min klagan till dans,
du lossade min sorgdräkt
och klädde mig i glädje.
13 Därför ska min ära*
sjunga till dig utan att tystna.
Herre min Gud,
jag vill tacka dig för evigt.

Fotnoter
30:1en sång för tempelinvigningen   Troligen förberedd av kung David och framförd postumt. Se 1 Krön 28:2f , 2 Krön 7:6 .
30:4från dem som går   Andra handskrifter: "från att gå".
30:6 Andra handskrifter (så Septuaginta): "Hans vrede ger bävan, hans nåd ger liv".
30:13min ära   Ofta uppfattat som liktydigt med "min själ".

Parallellställen
30:3Ps 103:3 147:3.
30:4Ps 86:13 116:3f.
30:5Ps 97:12 149:1.
30:6Ps 103:9 126:5f Jes 54:7 Joh 16:20f 2 Kor 4:17.
30:8Ps 104:29.
30:13Ps 16:9 57:9 108:2.