× 
 Från
 Till
 Metod

 

Herrens välsignelse i hemmet

1*En pilgrimssång.


Salig är var och en
som vördar Herren
och vandrar på hans vägar.
2 Du får njuta frukten
av dina händers verk.
Salig är du, det går dig väl!

3 Som en fruktsam vinstock
är din hustru inne i ditt hus,
som olivplantor är dina barn
runt ditt bord.
4 Ja, så välsignas den man
som vördar Herren.

5*Herren välsigne dig från Sion!
Må du få se Jerusalems lycka
i alla dina livsdagar,
6*och må du få se barn till dina barn.
Frid över Israel!

Fotnoter
128:1 Ps 112:1 , 119:1f .
128:5 Ps 134:3 , Jes 33:20 .
128:6 Job 42:16 , Gal 6:16 .