× 
 Från
 Till
 Metod

 

Lova Herren om natten

1*En pilgrimssång.


Lova Herren,
alla ni Herrens tjänare
som står i Herrens hus om natten!
2 Lyft era händer mot helgedomen
och lova Herren!
3*Herren välsigne dig från Sion,
han som har gjort
himmel och jord.

Fotnoter
134:1 2 Mos 27:1 , 3 Mos 8:35 , 134:2 1 Tim 2:8 .
134:3 4 Mos 6:24 , Ps 121:2 , 128:5 .