× 
 Från
 Till
 Metod

 

Bön i djupaste nöd

1*En pilgrimssång.


Ur djupen ropar jag
till dig, Herre.
2 Herre, hör min röst,
låt dina öron lyssna
till mina rop om nåd!
3*Om du, Herre, tillräknar synder,
Herre, vem kan då bestå?
4*Men hos dig finns förlåtelse,
för att man ska vörda dig.

5*Jag väntar på Herren,
min själ väntar,
och jag hoppas på hans ord.
6 Min själ längtar efter Herren
mer än väktarna efter morgonen,
mer än väktarna efter morgonen.

7*Israel, hoppas på Herren,
för hos Herren finns nåd,
full lösen finns hos honom.
8*Han ska friköpa Israel
från alla dess synder.

Fotnoter
130:1 Ps 69:2f , 88:7 , Klag 3:55 , Jona 2:3 .
130:3 Job 9:2f , 14:17 , Ps 76:8 , 143:2 , Hos 13:12 , Nah 1:6 , Upp 6:17 .
130:4 Ps 86:5 , Jes 55:7 , Jer 33:8 , Dan 9:9 .
130:5 Ps 27:14 , 33:20 , 40:2 , Jes 8:17 .
130:7 2 Sam 24:14 .
130:8 Matt 1:21 .