× 
 Från
 Till
 Metod

 

Skapelsens och Ordets uppenbarelse

1 För körledaren. En psalm av David.


2 Himlarna vittnar
om Guds härlighet,
himlavalvet förkunnar
hans händers verk.
3 Dag berättar för dag,
natt ger kunskap till natt,
4 utan tal och utan ord,
utan att man hör deras röst.
5 Deras röst* når ut över hela jorden,
deras ord till världens ände.

I himlen har han gjort
en hydda åt solen.*
6 Den liknar en brudgum
som kommer ut ur sin kammare,
den jublar som en hjälte
över att löpa sin bana.
7 Vid himlens ena ände går den upp
och följer sitt kretslopp
till den andra.
Ingenting är dolt för dess hetta.

8Herrens undervisning är fullkomlig,
den ger nytt liv åt* själen.
Herrens vittnesbörd är sant,
det ger vishet åt enkla människor.
9Herrens befallningar är rätta,
de ger glädje åt hjärtat.
Herrens bud är klart,
det ger ljus åt ögonen.
10Herrens vördnad är ren,
den består för evigt.
Herrens domar är sanna,
de är alla rättfärdiga.

11 De är mer värda än guld,
än mängder av fint guld.
De är sötare än honung,
än renaste honung.
12 Genom dem blir din tjänare varnad.
Den som följer dem får stor lön.

13 Vem märker hur ofta han felar?
Förlåt mig mina hemliga brister.
14 Bevara också din tjänare
från de fräcka*,
låt dem inte få makt över mig,
så blir jag fullkomlig
och fri från svår synd.
15 Låt min muns ord
och mitt hjärtas tankar behaga dig,
Herre, min klippa och återlösare.

Fotnoter
19:5 Citeras av Paulus i Rom 10:18 för att visa att alla människor har fått kunskap om Gud.
19:5röst   Så Septuaginta och Rom 10:18 . Annan översättning: "utsträckning".
19:8ger nytt liv åt   Annan översättning (så Septuaginta): "återför", "omvänder".
19:14de fräcka   Syftar antingen på synder (jfr vers 13) eller på människor.

Parallellställen
19:21 Mos 1:6f Ps 8:2f 50:6 97:6 Jes 40:22 Rom 1:20.
19:5Ps 104:2 Rom 10:18.
19:8Ps 93:5 119:104f 130 Rom 15:4 2 Tim 3:15f 2 Petr 1:9.
19:9Ps 18:31 119:14 111 128 130.
19:11Ps 119:72 103 127 Ords 8:10.
19:123 Mos 18:5 26:3f Ps 106:3 Ords 29:18 Joh 14:21 23 1 Tim 4:8.
19:13Ps 130:3 143:2.
19:14Ps 119:133.
19:15Ps 104:34 119:108.