× 
 Från
 Till
 Metod

 

En oskyldig mans bön

1 Av David.


Döm mig rättvist, Herre,
jag är oskyldig!
Jag litar på Herren
utan att vackla.
2 Granska mig, Herre,
och pröva mig,
rannsaka mina njurar
och mitt hjärta.
3 Jag har din nåd för ögonen
och vandrar i din sanning.
4 Jag sitter inte hos lögnare
och umgås inte med hycklare,
5 jag hatar de ondas församling
och sitter inte hos de gudlösa.

6 Jag tvår mina händer i oskuld
och vandrar runt ditt altare, Herre,
7 för att höja min röst i tacksamhet
och förkunna alla dina under.
8Herre, jag älskar din boning,
den plats där din härlighet bor.
9 Ryck inte bort min själ med syndare
eller mitt liv med de blodtörstiga,
10 de som har ondska* i sina händer
och högra handen full av mutor.

11 Jag är oskyldig, befria mig
och förbarma dig över mig!
12 Min fot står på säker mark.
I församlingarna
ska jag prisa Herren.

Fotnoter
26:10ondska   Annan översättning: "slughet".

Parallellställen
26:1Ps 7:9f 17:2f 43:1 Ords 20:7 29:25.
26:2Ps 139:2f 23.
26:4Ps 1:1 Ords 1:10.
26:5Ps 119:128.
26:6Ps 43:4.
26:7Ps 9:2 71:17.
26:82 Mos 24:15f 40:34f Ps 27:4 84:2f 122:1.
26:9Ps 28:3 139:19.
26:105 Mos 27:25 Ps 15:5.
26:12Ps 22:23 26 27:11 111:1.