× 
 Från
 Till
 Metod

 

Herrens ära och makt

1 En psalm av David.


Ge åt Herren, ni Guds söner,
ge åt Herren ära och makt!
2 Ge åt Herren hans namns ära,
tillbe Herren i helig skrud!

3Herrens röst hörs över vattnen,
ärans Gud dundrar,
Herren över väldiga vatten.
4Herrens röst är mäktig,
Herrens röst är majestätisk.
5Herrens röst knäcker cedrar,
Herren knäcker Libanons cedrar.
6 Han får dem att hoppa som kalvar,
Libanon och Sirjon*
som unga vildoxar.

7Herrens röst klyver luften
med flammande eld,
8Herrens röst får öknen att bäva,
Herren får Kadesh öken*
att bäva.
9Herrens röst får hindar att föda*
och rycker bort skogarnas kläder.
Allt i hans tempel
förkunnar hans ära.

10Herren tronade
när syndafloden kom,
Herren tronar som kung för evigt.
11Herren ger styrka åt sitt folk,
Herren välsignar sitt folk
med frid.

Fotnoter
29:6Sirjon   Berget Hermons namn bland sidonierna (se 5 Mos 3:9 ).
29:8Kadesh öken   Antingen Kadesh-Barnea nära Sinai (4 Mos 20:1 , 5 Mos 1:19 ) eller det nordliga Kedesh nära Libanon (Dom 4:6 , jfr vers 5-6). "Öken" kan också översättas "ödemark" (jfr 65:13 ).
29:9får hindar att föda   Annan översättning: "får ekar att darra".

Parallellställen
29:11 Krön 16:28f Ps 96:7f 103:20f Jes 6:2f.
29:3Ps 18:12 17 104:6 Job 37:2f.
29:4Ps 68:34 Jes 30:30f.
29:84 Mos 13:26 5 Mos 1:19.
29:9Job 39:4f Ps 11:4 26:8.
29:101 Mos 6:17 Ps 9:8 10:16.
29:11Ps 28:8f.