× 
 Från
 Till
 Metod

 

Syndabekännelse och förlåtelse

1 En vishetspsalm* av David.


Salig är den som fått
sitt brott förlåtet,
sin synd övertäckt!
2 Salig är den som Herren inte
tillräknar synd
och som i sin ande är utan svek.

3 Så länge jag teg
förtvinade mina ben
och jag stönade dagen lång.
4 Dag och natt var din hand
tung över mig,
min kraft rann bort
som i sommarens torka.*Sela

5 Då erkände jag min synd för dig
och dolde inte min skuld.
Jag sade: "Jag vill bekänna
mina brott för Herren" –
då förlät du mig min syndaskuld.
Sela

6 Därför ska alla trogna be till dig
medan du går att finna.
Om väldiga vattenfloder kommer
ska de inte nå dem.
7 Du är mitt beskydd,
du bevarar mig från nöd,
du omger mig
med frälsningens jubel. Sela

8 Jag vill lära dig och undervisa dig
om den väg du ska vandra,
jag vill ge dig råd
och låta mitt öga vaka över dig.
9 Var inte som en häst eller mula
som saknar förstånd,
som måste tämjas
med töm och betsel
om de ska komma till dig.

10 Den gudlöse har många plågor,
men den som litar på Herren
omger han med nåd.
11 Gläd er i Herren och fröjda er,
ni rättfärdiga,
jubla, alla ni som har ärliga hjärtan!

Fotnoter
32:1vishetspsalm   Hebr. maskíl (även i Ps 42, 44-45, 52-55, 74, 78, 88-89, 142).
32:4min kraft rann bort som i   Annan översättning: "jag blev som en åker i".

Parallellställen
32:1Ps 85:3 103:3 Rom 4:6f.
32:3Ords 28:13.
32:4Ps 38:3 5.
32:52 Sam 12:13 24:10 Ps 38:3f 19 1 Joh 1:9.
32:6Jes 43:2 49:8 55:6 2 Kor 6:2.
32:7Ps 27:5.
32:8Ps 25:8 12 33:18 Jes 48:17.
32:92 Kung 19:28 Ords 26:3.
32:10Ps 34:22 Ords 12:21 13:21 Rom 2:9f.
32:11Fil 4:4.