× 
 Från
 Till
 Metod

 

Tacksamhet och bön

1 För körledaren. En psalm av David.


2 Jag väntade och väntade på Herren,
och han böjde sig till mig
och hörde mitt rop.
3 Han drog mig upp ur fördärvets grop,
upp ur den djupa dyn.
Han ställde mina fötter på klippan
och gjorde mina steg fasta,
4 han lade en ny sång i min mun,
en lovsång till vår Gud.
Många ska se det och frukta
och förtrösta på Herren.

5 Salig är den som har Herren
till sin trygghet*
och inte vänder sig till de stolta,
de som viker av till lögn.
6Herre min Gud,
många är undren du gjort
och tankarna du tänkt för oss.
Inget kan liknas vid dig.
Jag vill förkunna
och berätta om dem,
de är fler än man kan räkna.

7 Slaktoffer och matoffer
vill du inte ha
– du har öppnat mina öron*
brännoffer och syndoffer
begär du inte.
8 Därför säger jag:
"Se, jag kommer,
i bokrullen står det skrivet om mig.
9 Att göra din vilja, min Gud,
är min glädje.
Din lag är i mitt hjärta."*

10 Jag förkunnar glädjebudet
om rättfärdighet
i den stora församlingen,
jag sluter inte mina läppar.
Du, Herre, vet det.
11 Jag döljer inte din rättfärdighet
i mitt hjärta,
jag talar om din trofasthet
och din frälsning.
Jag gömmer inte
din nåd och din sanning
för den stora församlingen.

12 Du, Herre, tar inte
din barmhärtighet ifrån mig.
Din nåd och din sanning
ska alltid bevara mig,
13 för jag är omgiven av
otaliga onda ting.
Mina synder har hunnit ifatt mig,
jag orkar inte se dem*.
De är fler än håren på mitt huvud.
Mitt mod sviker mig.

14 Var nådig, Herre, och rädda mig!
Herre, skynda till min hjälp!
15 Låt alla som vill ta mitt liv
möta skam och vanära,
låt dem som önskar mig ont
vika tillbaka och skämmas.
16 Låt dem häpna av skam,
de som säger till mig:
"Haha, haha!"
17 Låt alla som söker dig
få jubla och glädjas i dig,
låt dem som älskar din frälsning
alltid säga: "Herren är stor!"

18 Jag är betryckt och fattig,
men Herren tänker på mig.
Du är min hjälp och befriare.
Min Gud, dröj inte!

Fotnoter
40:5har Herren till sin trygghet   Annan översättning (så Septuaginta): "har sin trygghet i Herrens namn".
40:7öppnat mina öron   Andra handskrifter (Septuaginta): "berett mig en kropp".
40:7f Citeras i Hebr 10:5-7 som profetia om Kristus.
40:13orkar inte se dem   Annan översättning: "kan inte se".

Parallellställen
40:2Ps 18:7 27:14.
40:3Ps 27:5 31:9 69:15.
40:5Ps 34:9 84:13 125:5 146:5.
40:62 Mos 15:11 Job 5:9 Ps 92:6 106:2 139:17.
40:71 Sam 15:22 Ps 51:18f Jes 1:11 Mika 6:7 Hebr 10:5f.
40:8Joh 5:39 46 Hebr 10:7.
40:9Ps 37:31 Joh 4:34.
40:10Ps 22:23 26 35:18 119:13 139:4.
40:12Ps 57:4 61:8 Ords 20:28.
40:13Ps 38:5f 65:4 69:5.
40:15Ps 6:11 35:4 26 70:3f 71:13.
40:16Ps 35:21 25.
40:17Ps 34:3f 35:27.
40:18Ps 70:5 86:1 109:22 1 Petr 5:7.