× 
 Från
 Till
 Metod

 

Gud är kung

1 För körledaren. En psalm av Koras söner.


2 Klappa händer, alla folk,
ropa till Gud med jublande röst!
3Herren, den Högste, är fruktad,
en stor kung över hela jorden.
4 Han lägger folk under oss,
folkslag under våra fötter.
5 Han utväljer åt oss vår arvedel,
hans älskade Jakobs stolthet. Sela

6 Gud har farit upp under jubel,
Herren under basuners ljud.
7 Lovsjung Gud, lovsjung!
Lovsjung vår kung, lovsjung,
8 för Gud är kung över hela jorden.
Lovsjung med vishet*!

9 Gud är kung över folken,
Gud sitter på sin heliga tron.
10 Folkens främsta samlas
som Abrahams Guds folk,
för jordens sköldar* tillhör Gud.
Högt är han upphöjd.

Fotnoter
47:8vishet   Annan översättning: "en vishetspsalm" (hebr. maskíl , Ps 42, 44, 45, 52-55, 74, 78, 88, 143).
47:10sköldar   Dvs ledare, beskyddare (jfr Ps 84:10 ).

Parallellställen
47:2Ps 66:1 97:1f.
47:3Sak 14:9 Mal 1:14.
47:4Ps 18:48.
47:6Ps 68:19 98:6.
47:91 Krön 16:31 Ps 22:29.
47:10Ps 68:32 72:11 97:9 102:16 23 Jes 2:3.