× 
 Från
 Till
 Metod

 

Glädje över Herrens allmakt
1Herren är kung!
Jorden ska jubla
och alla havsländer glädja sig.
2 Moln och töcken omger honom,
rätt och rättfärdighet
är grunden för hans tron.
3 Eld går framför honom
och förtär hans fiender
runt omkring.
4 Hans blixtar lyser upp världen,
jorden ser dem och bävar.
5 Bergen smälter som vax
inför Herren,
inför hela jordens Herre.
6 Himlen förkunnar hans rättfärdighet,
och alla folk ser hans härlighet.

7 Alla ska de skämmas,
de som dyrkar avgudabilder
och stoltserar med
maktlösa gudar.
Tillbe honom, alla gudar!
8 Sion hör det och gläds,
Juda döttrar* jublar
över dina domar, Herre,
9 för du, Herre, är den Högste
över hela jorden,
högt upphöjd över alla gudar.

10 Ni som älskar Herren,
hata det onda!
Han vakar över
sina trognas själar,
han räddar dem
ur de gudlösas hand.
11 Ljus bryter fram* för den rättfärdige
och glädje för dem
som har ärliga hjärtan.
12 Gläd er i Herren, ni rättfärdiga,
och prisa hans heliga namn!

Fotnoter
97:8Juda döttrar   Troligen Juda lands städer utanför moderstaden Jerusalem.
97:11bryter fram   Andra handskrifter: "är utsått".

Parallellställen
97:1Ps 72:10 93:1 96:10f Jes 42:10f 60:9 Sak 9:9f.
97:22 Mos 19:16f Ps 18:12 89:15.
97:3Ps 50:3 Dan 7:10 Mal 4:1 Hebr 12:29.
97:5Jos 3:11 Mika 1:4 Nah 1:5.
97:6Ps 8:2 19:2 50:6 89:6 Jes 40:5 66:18.
97:72 Mos 20:3f Ps 96:5 115:8 Jes 42:17 Hab 2:18 Hebr 1:6.
97:8Ps 48:12 Jes 12:6 Sef 3:14.
97:9Ps 47:3 83:19 96:4 135:5.
97:10Jer 15:21 Amos 5:14f Joh 10:28 Rom 12:9.
97:11Job 22:28 Ps 112:4 Ords 4:18.
97:12Ps 30:5 32:11.