× 
 Från
 Till
 Metod

 

Morgonbön under förföljelse

1 För körledaren, till flöjt. En psalm av David.


2 Hör mina ord, Herre,
tänk på mina suckar*!
3 Lyssna när jag ropar,
min kung och min Gud!
Till dig går min bön.
4Herre, om morgonen
hör du min röst,
om morgonen vänder jag mig
till dig och väntar.

5 Du är inte en Gud
som älskar ondska,
den som är ond
får inte bo hos dig.
6 De övermodiga består inte
inför dina ögon,
du hatar alla förbrytare.
7 Du förgör dem som ljuger,
Herren avskyr den som är
blodtörstig och falsk.
8 Men genom din stora nåd
får jag gå in i ditt hus,
jag får tillbe i vördnad för dig,
vänd mot ditt heliga tempel.

9Herre, led mig i din rättfärdighet
för mina förföljares skull,
jämna din väg för mig.
10 Det finns ingen sanning
i deras mun.
Deras inre är fördärv,
deras strupe är en öppen grav
och sin tunga gör de hal.
11 Döm dem skyldiga, Gud,
låt deras planer bli deras fall!
Driv bort dem
för deras många brott,
eftersom de gör uppror mot dig.

12 Men alla som flyr till dig
ska få glädjas,
de ska jubla i evighet.
Du beskyddar dem,
de som älskar ditt namn
ska få fröjdas i dig,
13 för du, Herre,
välsignar den rättfärdige.
Du täcker honom med nåd
som en sköld.

Fotnoter
5:2suckar   Annan översättning: "tankar".

Parallellställen
5:4Ps 55:17f 63:2 7 88:14 Mika 7:7.
5:5Jes 33:14.
5:7Ps 55:24 Apg 5:5 10 Upp 21:8.
5:9Ps 25:4f 27:11 31:2.
5:10Ps 62:5 Rom 3:13.
5:11Ps 34:22 36:13.
5:12Jes 65:13.
5:131 Mos 15:1 5 Mos 33:29 Ps 103:4.