× 
 Från
 Till
 Metod

 

Förrådd av en falsk vän

1 För körledaren, till stränginstrument. En vishetspsalm av David.


2 Lyssna, Gud, till min bön,
göm dig inte när jag ber om nåd,
3 hör på mig och svara mig!
Jag är rastlös av mitt bekymmer
och våndas
4 när fienden ropar
och den gudlöse skränar,
för de vräker ondska över mig
och jagar mig i vrede.

5 Mitt hjärta grips av ångest
i mitt inre,
dödens fasor faller över mig.
6 Fruktan och bävan drabbar mig,
skräck lamslår mig
7 och jag säger:
Tänk om jag hade* vingar
som duvan!
Då skulle jag flyga bort
och söka mig ett bo,
8 ja, fly långt bort
och stanna i öknen. Sela
9 Jag skulle skynda mig
att söka skydd
mot vinande vind och storm.

10 Förvirra dem, Herre,
splittra deras tungor,
för jag ser våld och bråk i staden.
11 Dag och natt går de runt den
uppe på murarna,
ondska och olycka råder därinne.
12 Den är full av fördärv,
förtryck och svek viker inte
från dess torg.

13 Det är inte en fiende som hånar mig,
det kunde jag bära.
Det är inte min ovän
som förhäver sig mot mig,
för honom kunde jag
gömma mig.
14 Nej, det är du, min like,
min vän och förtrogne –
15 vi som levde i ljuvlig förtrolighet,
vi som gick till Guds hus
i högtidsskaran!
16 Låt döden drabba dem,
låt dem gå levande ner
i dödsriket,
för ondskan råder i deras boning,
mitt ibland dem.*

17 Men jag ropar till Gud,
och Herren ska frälsa mig.
18 Afton, morgon och middag
vill jag sucka och klaga,
och han ska höra min röst.
19 Han friköper min själ
och fredar mig
så att de inte kan närma sig*,
för det är många
som är emot mig.
20 Gud ska höra mig
och förödmjuka dem,
han som från urminnes tid
sitter på sin tron. Sela
De ändrar sig inte,
de fruktar inte Gud.

21 Han bär hand på sina vänner,
han kränker sitt förbund.
22 Hans mun är halare än smör,
men han har strid i sitt hjärta.
Hans ord är lenare än olja,
men de är dragna svärd.

23 Kasta din börda på Herren,
han ska ta hand om dig.
Han låter aldrig
den rättfärdige vackla.
24 Du, Gud, ska störta dem ner
i fördärvets grop.
Blodtörstiga och bedragare
når inte ens halva sin ålder.
Men jag förtröstar på dig.

Fotnoter
55:7Tänk om jag hade   Annan översättning: "Vem kan ge mig …?".
55:16i deras boning, mitt ibland dem   Annan översättning: "i deras hjärtan, inom dem".
55:19närma sig   Annan översättning: "strida mot mig".

Parallellställen
55:5Ps 18:5f 116:3.
55:81 Sam 23:14 Jer 9:2.
55:101 Mos 11:9.
55:142 Sam 16:23 Ps 41:10.
55:164 Mos 16:33 Ps 63:10 Ords 6:15.
55:18Dan 6:10.
55:19Ps 56:3 103:4.
55:20Ps 74:12 Hab 1:12.
55:21Ps 7:5.
55:22Ps 57:5 59:8 Ords 5:3f Jer 9:8.
55:23Ps 37:5 121:3 Matt 6:25 1 Petr 5:7.
55:24Ps 5:7 25:2 Ords 10:27.