× 
 Från
 Till
 Metod

 

Räddning från fiender

1 För körledaren, till stränginstrument. En vishetspsalm av David, 2 när sifiterna kom* och sade till Saul: "David håller sig gömd hos oss."


3 Gud, fräls mig genom ditt namn,
döm mig rättvist genom din makt!
4 Gud, hör min bön,
lyssna till orden från min mun.
5 Främlingar reser sig mot mig,
våldsmän vill ta mitt liv.
De har inte Gud för ögonen. Sela

6 Se, Gud är min hjälpare,
Herren stöder min själ.
7 Det onda ska slå tillbaka
mot mina förföljare.
Förgör dem i din trofasthet!
8 Villigt ska jag offra till dig,
jag ska prisa ditt namn, Herre,
för det är gott.
9 Ur all nöd räddar han mig.
Mitt öga får se mina fienders fall.

Fotnoter
54:2när sifiterna kom   Se 1 Sam 23:19 , 26:1 .

Parallellställen
54:21 Sam 23:19f.
54:3Ps 20:2 31:4.
54:5Ps 10:4 86:14.
54:6Ps 97:10 118:7.
54:7Ps 28:4 62:13.
54:8Ps 92:2 116:17.
54:9Ps 59:11.