× 
 Från
 Till
 Metod

 

Bön mot fienders försåt

1 För körledaren, "Fördärva inte". En sång av David när Saul sände män för att bevaka huset och döda honom*.


2 Rädda mig, min Gud,
från mina fiender,
beskydda mig
från mina motståndare!
3 Rädda mig från förbrytarna,
fräls mig från de blodtörstiga!
4 Se hur de lurar på min själ,
mäktiga män gaddar ihop sig
mot mig
utan att jag har begått
brott eller synd, Herre.
5 Jag är utan skuld,
men de rusar fram
och gör sig redo.
Vakna, kom till mig och se!
6Herre Gud Sebaot, du Israels Gud,
vakna och ställ alla folk till svars,
skona inga trolösa förrädare!
Sela

7 De kommer tillbaka mot kvällen,
de morrar som hundar
och stryker runt i staden.
8 Se vad de spyr ut med sina munnar.
De har svärd på sina läppar
och tänker: "Vem hör oss?"

9 Men du, Herre, ler åt dem.
Du gör narr av alla hedningar.
10 Du min styrka,
jag vill hålla mig till dig,
för du, Gud, är min borg.
11 Min Gud möter mig med sin nåd,
Gud låter mig se
mina förföljares fall.

12 Döda dem inte,
då kan mitt folk glömma det.
Skingra dem med din kraft,
störta dem, Herre,
du vår sköld!
13 Varje ord på deras läppar
är en synd i deras mun.
Låt dem fångas i sitt högmod
av den förbannelse och lögn
som de talar.
14 Förgör dem i vrede,
förgör dem så att de inte
finns mer!
Låt dem veta att Gud härskar
i Jakob och till jordens
yttersta ändar. Sela

15 De kommer tillbaka mot kvällen,
de morrar som hundar
och stryker runt i staden.
16 De strövar omkring efter föda,
blir de inte mätta så gnyr de*.

17 Men jag ska sjunga om din makt
och jubla var morgon
över din nåd,
för du är en borg för mig,
en tillflykt när jag är i nöd.
18 Du min styrka,
jag vill lovsjunga dig,
för Gud är min borg,
min nådige Gud.

Fotnoter
59:1när Saul sände män för att bevaka huset och döda honom   Se 1 Sam 19:11f .
59:16gnyr de   Annan översättning: "stannar de över natten".

Parallellställen
59:11 Sam 19:11f Ps 57:1.
59:4Ps 7:4f 56:7.
59:5Ps 7:7 35:23.
59:8Ps 10:11f 55:22 57:5 120:4 Ords 15:28.
59:9Ps 2:4 37:13 Ords 1:26.
59:10Ps 9:10 18:3 31:3.
59:11Ps 91:8 92:12 118:7.
59:121 Mos 4:12 Ps 109:10.
59:16Jes 8:21f.
59:17Ps 92:2f 94:22 142:6.