× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 59

Den oskyldiges bön mot fienders försåt

1 För sångmästaren, "Fördärva inte", en sång av David, när Saul sände män för att bevaka huset och döda honom.

2 Rädda mig, min Gud,
från mina fiender,
beskydda mig
för mina motståndare.
3 Rädda mig från ogärningsmännen,fräls mig från blodtörstiga män.
4 De ligger i försåt för mig,mäktiga män gaddar ihop sig mot mig,utan att jag gjort någon överträdelse eller synd, Herre.
5 Utan att jag begått
någon missgärning,rusar de fram och gör sig redo.Vakna, kom till mig och se!
6 Herre Gud Sebaot, Israels Gud,vakna upp
och ställ alla folk till svars,skona ingen som handlar trolöst! Sela.

7 Var afton kommer de tillbaka,de tjuter som hundaroch stryker omkring i staden.
8 Se vad deras munnar spyr ut,svärd är på deras läppar,de tänker: "Vem hör oss?"
9 Men du, Herre, ler åt dem,du bespottar alla hednafolk.
10 Min* styrka,
till dig vill jag hålla mig,ty du, Gud, är min borg.
11 Min Gud kommer mig till mötes med sin nåd,Gud låter mig se
mina förföljares fall.

12 Dräp dem inte, så att mitt folk inte glömmer det.Låt dem irra omkring
genom din kraft,störta ner dem, Herre,
du vår sköld!
13 Vart ord på deras läpparär en synd i deras mun.Låt dem fångas i sitt högmodgenom den förbannelse
och lögn som de talar.
14 Förgör dem i vrede,förgör dem,
så att de ej mer finns till!Låt dem veta att det är Gud
som härskar i Jakob,ja, till jordens yttersta ändar. Sela.

15 Var afton kommer de tillbaka,de tjuter som hundaroch stryker omkring i staden.
16 De strövar omkring efter födaoch gnyr om de inte blir mätta.
17 Men jag vill sjunga om din maktoch jubla var morgon
över din nåd.Ty du är en borg för mig,en tillflykt när jag är i nöd.
18 Min styrka, dig vill jag lovsjunga,ty du, Gud, är min borg,
min nåds Gud.

Fotnoter
59:10Min Andra handskrifter: "Hans".